Biblická Vedomostná Súťaž pre Deti, Jelka, 2. marca 2019

09.05.2019 15:54

Vďaka Pánu Bohu, aj v roku 2019 sa mohla uskutočniť, už po 22.-krát Biblická Vedomostná Súťaž pre prvý stupeň (1-5. trieda), a pre druhý stupeň (6-9.trieda) ZŠ. Téma pre prvý stupeň je tentokrát Jozefov život, konkrétne kapitoly 1. Mojžišova 37., 39., 40. a 41. Druhý stupeň sa zaoberal príbehom Izáka a jeho rodiny podľa kapitol 1. Mojžišova 25.-30. Otázky boli výlučne z týchto častí.

Často mnohých napadli otázky: Nie sú tieto otázky priťažké? Prečo treba deti zasypať toľkými otázkami? Dalo by sa nad tým zamyslieť. Ale keď zoberieme na vedomie, koľko času – hodín trávia pozeraním televízora a pri počítači, ako hlboko sa tomu venujú, hneď nám klesne ručička váhy na druhú stranu. Bibliu nikdy nemôžme dosť veľakrát prečítať, naštudovať si ju. Nemôžeme sa dostať na takú úroveň, že by to bolo škodlivé. Vždy nám niečo dáva, veď je prameňom Živej vody.

Počas prípravy boli takí, ktorí si medzi sebou rozdelili kapitoly, takže každý sa naučil 1-2 kapitoly. Ale boli aj také skupiny, kde sa každý člen naučil všetko. Počas súťaže ale 4-6 členné skupiny už spolupracovali na zodpovedaní otázok.

Organizácia súťaže chvála Pánu Bohu prebehla bez problémov. Ďakujeme organizátorom, pomocníkom, ktorí si splnili svoje úlohy. Celý deň sme mohli vidieť prednosti viacročných skúseností: umiestnenie skupín, určenie vedúcich, rozdávanie a pozbieranie dotazníkov, rýchla práca tých, čo opravovali, rozdávanie obedu, oznámenie výsledkov, ako aj rozdávanie darčekov. Ako jedna dlhá retiazka, na ktorú navlečieme perly. Perly nie sú rovnaké, ale retiazka ich spája. Aj táto súťaž spojila takmer 170 ľudí na dobu 4-5 hodín. Bolo dobré toto vidieť, zažiť.

Nie sme sami s našou vierou. Keď si prorok Eliáš myslel, že ostal sám, Pán mu povedal: „Poď von a postav sa na skalu pred Božiu prítomnosť!“ Je dobré „vyjsť von“ z detskej izby, zo životnej situácie, na ktorú sme zvyknutí, aby sme videli, že nie sme sami. Ukázať, čo sme sa naučili, na čo sa pamätáme, a byť v spoločenstve jeden s druhým. A toto všetko v Pánovej prítomnosti!

Nech je požehnané Božie Slovo, ktoré deti čítali, nech koná zázraky v ich srdciach a mysli, aby keď vyrastú, mohlo byť oporou v ich živote.

 

S.D.G.

 

Farkas Attila a Gabriella, dobrovoľlíci Emmaus

 

FOTOGALERIA