Ďakujeme!

09.05.2011 11:49

Ďakujeme všetkým, ktorí podporili službu občianskeho združenia Emmaus 2%-ami svojej dane. Nech Vás požehná Pán!