Deň pre Rodiny Emmaus, Jelka, 11. júla 2020

03.08.2020 09:36

S veľkou radosťou ďakujeme Pánovi zato, že po dlhom čase sme znova mohli zorganizovať podujatie a byť spolu v blízkosti Božieho Slova. Cieľom Dňa pre Rodiny je, aby sa malí a veľkí, rodičia a deti spolu sústredili na Božie Slovo. Bolo dobré vidieť, že sa to znova mohlo uskutočniť.

Keďže v uplynulých mesiacoch sme sa naučili prijať mnohé obmedzenia, žiť s nimi a počas karantény sme aj získali nové skúsenosti, preto aj biblický príbeh na základe ktorého sme sa rozprávali, bol o rodine, ktorá tiež musela zažiť uzavretosť. Nie je to nikto iný ako Noe a jeho príbeh. Podujatie sme začali spievaním, predstavili sme sa a potom sme vo viacerých skupinách podľa vekových kategórií počúvali príbeh Noema a jeho rodiny. Dospelí, teda hlavne rodičia, sa rozprávali o tom, ako prežívali uplynulé mesiace, ako obmedzenia ovplyvnili ich život a rodinu, alebo naopak aké skúsenosti s vierou a radosti zažili počas tohoto obdobia. Aj deti sa zvlášť v skupinách podľa veku sústredili na tento biblický príbeh. V skupine najmenších si škôlkári nielen vypočuli príbeh a rozprávali sa o ňom, ale v rámci tvorivých dielní si sami aj zhotovili archu. Do ďalšej skupiny patrili deti z 1. stupňa ZŠ. Oni už dobre poznali tento príbeh, takže bolo ľahšie nájsť súvislosti medzi našim životom, podmienkami a rodinou Noema. Boli veľmi aktívni, a podelili sa s nami s tým, ako prežívali dni karantény. Najťažšie pre nich bolo, že sa nemohli stretávať so starými rodičmi a s kamarátmi. Rozprávali sme sa o tom, akú úlohu mal Noe a jeho rodina v arche, a aké úlohy mali deti doma počas karantény. Najdôležitejšie je, že Pán zachránil Noema a jeho rodinu, a aj my môžeme ďakovať Jemu, keď sa zamyslíme nad uplynulými mesiacmi. Toto ponaučenie sme si vzali aj z biblického verša, ktorý sme sa naučili: „On je Hospodin, v neho sme dúfali, jasajme a radujme sa z jeho spásy!” (Izaiáš 25, 9). Toto samozrejme platí nielen pre minulosť, ale aj pre prítomnosť a budúcnosť. Deti navštevujúce 2. stupeň ZŠ a mládež sa tiež podelili o zážitky, mali veľa otázok, a v súvislosti s Božím Slovom sa zamysleli nad tým, aký je Pán Boh milostivý, veď On nás nechce zničiť a potrestať, ale zachrániť.

Po spoločnom obede sme mali možnosť neviazane sa porozprávať alebo si oddýchnuť. V ďalšej časti popoludnia nás čakali hry. Rodiny mali päť rôznych úloh, kde mohli dokázať, ako vedia spolupracovať, akú jemnú techniku vedia používať pri rôznych úlohách. Úlohy boli napríklad športové, vyžadujúce šikovnosť, kvízy a iné hádanky, ako aj activity. Veľa sme sa spolu smiali a mali sme aj trému. Podujatie sme ukončili vyhodnotením hry, modlitbou a spevom. Na konci dňa každý išiel domov s kartičkou s biblickým veršom, ktorá neslúži len ako spomienka, ale je to Boží odkaz osobne pre každého z nás.

Hoci sme sa museli rozlúčiť, máme nádej, že sa čoskoro znova stretneme. Veríme, že akékoľvek obmedzenia alebo vzdialenosť nás nemôžu oddeliť od Božej lásky, On je s nami aj v ťažkostiach a skúškach. Preto hľadíme do budúcnosti s vierou v Neho a s nádejou, prosíme si Jeho požehnanie na naše životy, rodinu a ďalšie podujatia.