Deň pre rodiny Emmaus, Jelka, 4. septembra 2021.

22.09.2021 09:01

Bolo pre nás všetkých veľkou radosťou, že dom misijného centra Betlehem bol znova plný detského smiechu a prenikavého hlasu. Sme vďační Pánovi, zatože sme mohli zorganizovať toto podujatie plánované pre rodiny. Pri takejto príležitosti ma vždy príjemne prekvapuje milosť Pána, že bývalí účastníci táborov a pomocníci privedú svoje deti, ktoré dostali od Pána, aby aj oni mohli zažiť tú radosť, ktorú ako deti prežívali ich rodičia, a aby boli spolu v prítomnosti Pána. Je dobré zažiť, že dnes, keď je toľko ľahostajnosti voči osobe živého Boha a jeho Slova, existujú aj takí rodičia, ktorí vychovávajú svoje deti vo viere, u ktorých je základom rodiny Pán Ježiš, ktorý vstal z mŕtvych. Zišli sme sa hľadajúc jeho prítomnosť, aby sme sa mohli posilniť vo svetle Božieho Slova. Bolo veľmi dobré vidieť staré aj nové tváre.  

Podujatie sa začalo spievaním a krátkym zoznámením. Potom boli účastníci rozdelení, dospelí zvlášť, a deti do troch skupín podľa vekových kategórií, aby sa mohli ľahšie sústrediť na Božie Slovo. Rodičia venovali pozornosť príbehu od narodenia slepého človeka na základe evanjelia podľa Jána 9. kapitoly. Mali možnosť spoločne sa porozprávať o ponaučeniach, ktoré pochopili. Deti a mládež počúvali príbeh Naamána podľa 2. knihy Kráľov 5, 1-19, kde sme dôraz kládli na malé dievčatko – slúžku, Pán použil dieťa nato, aby ukázal dospelým cestu ďalej. Prostredníctvom dievčatka mohol Naáman, pohanský človek, spoznať živého Boha. Toto dievčatko nebolo škodoradostné, keď sa dozvedelo, že jej nepriateľ je smrteľne chorý, naopak, podalo svedectvo o živom Bohu, ktorý má moc vyliečiť jej pána aj z lepry. Slúžka z Izraela vedela milovať aj svojho nepriateľa preto, lebo poznala bezpodmienečnú lásku živého Boha. Toto všetko si „priniesla” zo svojho domova, pretože pravdepodobne aj ona mala takých rodičov, pre ktorých bolo dôležité vychovávať svoje deti vo viere.  

Po obede prišla narad spoločná hra, kde malí a veľkí bojovali proti sebe v dvoch skupinách, aby nazbierali čo najviac bodov za rôzne splnené úlohy. Výsledok bol veľmi zaujímavý, skupiny skončili nerozhodne. Obidve skupiny mohli poobedie ukončiť ako víťazi. Ale naozajstné a celkové víťazstvo môže byť naše iba skrze Pána Ježiša, keď sme jeho deťmi. Dúfame, že toto podujatie pomohlo všetkým prítomným lepšie spoznať Pána Ježiša, dostať sa k Nemu bližšie, rásť a posilniť sa vo viere.