Deň pre rodiny, Jelka, 17.05.2014

21.05.2014 10:01

            V sobotu, 17. mája sa znovu konala jedna výnimočná udalosť, po prvý krát, a to Deň pre rodiny. Bolo to niečo ako deň otvorených dverí, kde sme chceli rodičom a deťom ukázať, ako plynie jeden deň v tábore. Na tomto podujatí sa zúčastnilo spolu 36 osôb. Program prebiehal podobne ako v tábore: modlitba, spev, zoznámenie sa, biblický príbeh, diskusia v skupinkách, obed a hry, ako aj prezentácia o občianskom združení Emmaus.

Rodiny mali možnosť zoznámiť sa, ako aj nadviazať kontakt s občianskym združením Emmaus – dostali letáky a vzorky korešpondenčných kurzov, nakoľko prejavili záujem o dopisovanie.

Som vďačná Pánovi za toto podujatie, a za pozitívnu odozvu od rodičov. Verím, že aj v budúcnosti dovolí,aby sa uskutočnili podobné plodujatia.