Deň pre rodiny v Komoči, 23. júna 2018

05.09.2018 22:33

Sme vďační Pánovi zato, že nám dal novú možnosť, aby sme o ňom podali svedectvo a slúžili mu v cirkevnom zbore, ktorý sme doteraz nepoznali. Reformovaný cirkevný zbor v Komoči nás pozval, aby sme u nich slúžili na podujatí Deň pre rodiny.

Hlavnou myšlienkou tohoto cirkevného podujatia bolo: „Nie sit u náhodou, Boh má aj s tebou plán!” V súvislosti s týmto sme sa sústredili na narodenie Mojžiša a to, ako ho Pán povolal, aké s ním mal plány. V takom ťažkom období, keď egyptský faraón nariadil, aby usmrtili každého hebrejského chlapca, ktorý sa narodí, Mojžišovi rodičia dôverovali Pánovi a schovávali svoje tretie dieťa, veriac, že ho zachráni. Aj dnes by Pán chcel, aby všetci rodičia zverili svoje deti Jemu. Pán zachránil Mojžiša takým spôsobom, ako by to nikto nepredpokladal a zveril ho do rúk toho, kto uzniesol toto prísne nariadenie. Mojžiš vyrastá v rodine faraóna. Vyzerá to, že Božie plány sa nesplnia, keďže Mojžiš zabije jedného egypťana a musí sa skrývať. Štyridsať rokov pasie ovce, keď ho zrazu Pán osloví, pretože Boh na Mojžiša nezabudol, Jeho plan stále platí. Často si možno aj my myslíme, že Boží plán sa neplní, určite už na nás zabudol alebo už Jeho plán neplatí. Pritom Pán iba čaká, kým bude vhodný čas. Čaká, aby nás pripravil, aby sme boli pripravení na to, na čo si nás vybral. Mojžiša posiela, aby vyviedol Jeho ľud z Egypta, kde boli otrokmi, a uisťuje ho o tom, že bude s ním. Pán Boh má plán s každým z nás. Jeho najdôležitejším plánom je, aby sme Ho spoznali ako svojho Pána a Spasiteľa, zverili do Jeho rúk svoj život a začali Ho nasledovať. Ale pre každého človeka pripravil aj osobitný plan. Prosme Ho a pýtajme sa Ho, aby sme tento plán mohli pochopiť.

Samozrejme ani teraz nemohli chýbať spoločné piesne, modlitby a početné hry. Vďaka Pánovi, kultúrny dom sa naplnil veselými, usmiatymi tvárami a zvučným jasotom drobných detí. Rodičia mali možnosť hrať sa spolu s deťmi. Dobrou príležitosťou na to boli skupinové hry a úlohy, ktoré sme riešili poobede. Ale dospelí si našli čas aj na rozhovory.

Popri duchovnom pokrme sa nám bohate ušlo aj telesného pokrmu v podobe rôznych dobrôt, ktoré pre nás prichystali usilovné ruky členov cirkevného zboru. Veríme, že čas strávený v blízkosti Pána znamenal pre každého požehnanie a Pán aj naďalej pôsobí prostredníctvom svojho Slova a Ducha v členoch zboru.

 

FOTOGALERIA