Denný tábor, Bátka, 1.-5.7.2015

07.07.2015 08:58

        Som vďačná Pánu Bohu zato, že aj tento rok sa mohol uskutočniť Letný tábor Emmaus pre deti v Bátke, ktorý trval od 1. do 5. júla 2015. Na tomto podujatí sa zúčastnilo 15-20 detí zo Základnej školy, ktoré s radosťou prišli do denného tábora deň po tom, ako dostali vysvedčenie.

        Počas týchto piatich dní deti v stredu, vo štvrtok s v sobotu doobeda počuli príbehy z Biblie, učili sa nové piesne a zopakovali si tie, čo už poznali s predchádzajúcich rokov, a naučili sa aj tri biblické verše spamäti. Oboznámili sa s príbehom rodiny, ktorej členmi boli Mária, Marta a Lazar.  Prvý deň počuli o tom, ako Pán Ježiš navštívil dom Márie a Marty v Betánii. Zatiaľ, čo Marta sa obracala v kuchyni, Mária spoznala, že toto je jedinečná príležitosť, keď je Pán Ježiš u nich. Preto všetko odložila, sadla si k Jeho nohám a počúvala Ho. Pre mňa v tomto príbehu bol dôležitý a poučný Máriin príklad, pretože využila príležitosť, keď mohla počúvať Božie Slovo, a všetko ostatné vtedy odložila, aby mohla byť s Ježišom. Vďaka tomuto príkladu som pochopila, že nestačí počuť Božie Slovo v tábore alebo na bohoslužbe atď., ale ja musím aj dávať pozor, aby som nevymeškala príležitosť.

        Na druhý deň sme počuli o treťom súrodencovi, ich bratovi Lazarovi, ktorý ochorel a neskôr aj zomrel. Napriek tomu jeho sestry odkázali Pánovi Ježišovi, že ten, ktorého má rád, je chorý. On však neprišiel ihneď, ako by sme predpokladali, ale až za dva dni. Bolo dobré počuť v tomto príbehu, že s každým našim problémom, starosťami aj bolesťami sa môžeme obrátiť na Pána Boha, ktorý sa o nás stará. Ale Boh niekedy nekoná tak, ako si to my predstavujeme. Niekedy dovolí, aby sme prežívali ťažkosti, ale aj vtedy mu dôverujme, pretože nás miluje a všetko obráti pre naše dobro. Aj vo Svätom Písme čítame: „Tým, čo Boha milujú, slúži všetko pre ich dobro.“(Rímskym 8,28) Príbeh však ešte pokračuje, lebo nakoniec Pán Ježiš vzkriesi Lazara. Jeho zmŕtvychvstanie bolo pre ľudí vtedy a je aj dnes príkladom toho, že Pán Boh obdaril svojho Syna, Pána Ježiša takou mocou, že ľuďom dokáže dať večný život.

        V treťom príbehu bol pre mňa poučným Máriin skutok, keď dala svoj najdrahší poklad Pánovi Ježišovi: pomazala Jeho nohy olejom a utierala ich svojimi vlasmi. Položila som si otázku, čo viem ja dať Pánovi Ježišovi? To, čo mu ja viem dať, je celý môj život. To znamená, že Mu môžem slúžiť, žiť pre Neho a s Ním, nie ísť po vlastnej ceste, ale dovoliť Mu aby bol Pánom môjho života a hľadať Jeho vôľu. Verím, že Pán Boh požehná tieto vedomosti, ktoré si deti počas tábora osvojili, ako aj piesne a verše, vďaka ktorým dokáže meniť ich srdcia. 

        Odpoludnia deti trávili tvorivými prácami, ktoré si pre nich pripravili miestni pedagógovia. Potom sme si zopakovali piesne, verše a príbeh. Nakoniec sme sa ešte veľa hrali na školskom dvore.

        V piatok sme boli s deťmi na celodennom výlete. Išli sme autobusom do „Beretky“, kde sme si najprv pozreli kaštieľ a v krátkosti sme sa oboznámili s jeho históriou. Po krátkom stíšení a speve nasledoval jeden dôležitý program dňa: desiata. Po telesnej aj duchovnej potrave sme sa posilnení vydali na veľkú túru po miestnej náučnej turistickej trase. Ale ešte pred túrou sme mali možnosť pozrieť si miestny reformovaný kostol.

        Turistická trasa viedla cez les a cez pole, a popri tom sme prešli aj 17 m dlhú jaskyňu „Peskő“. Po pobyte na horúcom slnku bolo veľmi príjemné trochu si oddýchnuť v jaskyni, vidieť krásnu prírodu. Bolo to aj vhodné miesto na spoločnú fotografiu. Potom nás vedúci túry viedol ďalej po moste „Murány“ a cez lúku. Musím povedať, že bolo veľmi horúco, ale Pán Boh sa o nás postaral, pretože nám dal oblaky a vánok. Po dlhšej trase cez les sme sa znova ocitli na lúke, až nakoniec sme sa dostali do miestneho skanzenu. Po cca. 3,5 kilometrovej túre sme sa v skanzene oboznámili s históriou rodiny z „Beretky“, teda aj s každodenným životom gemerských rodín. Keď sme sa vrátili z túry, vo dvore kaštiela nás čakal obed, chutný guláš už rozvoniaval. Za pekné zážitky sme sa odvďačili piesňou, ktorú sme sa učili v tábore. Potom sme sa zbalili a vrátili do základnej školy v Bátke. Deti boli poriadne unavené, napriek tomu sa však ešte vládali hrať loptové hry.

        Tento rok tábor trval ešte aj cez víkend, takže sme v nedeľu doobeda išli do reformovaného kostola, kde v rámci bohoslužby deti zaspievali niekoľko piesní a spoločne povedali biblické verše, niektorí sa dokonca podelili o svoje najkrajšie zážitky a posolstvá z biblických príbehov.

        Jeden z biblických veršov znie nasledovne: "vzdávam vďaky Pánovi z celého srdca“ (Žalm 9,2a). Som vďačná Pánu Bohu za deti, ktoré prišli do tábora a skrze príbehov počuli Božie Slovo. Ďakujem Mu aj zato, že počas tábora a túry ochránil deti aj vedúcich.  Pocítili sme Jeho prítomnosť, požehnanie, dal nám silu a múdrosť k vedeniu tábora. Dúfam, že aj na budúci rok nám Pán umožní zorganizovať takéto podujatie.

 

Beáta Bevilagua, Dunajská Streda

 

 

Pre fotky kliknite prosím na link:

emmausjoka.webnode.sk/galeria/a2015/#sam-6414-jpg