Denný tábor Emmaus v Bátke, 2-6. júla 2018

14.09.2018 16:04

Vďaka Pánovi, 2-6. júla sme sa mohli zúčastniť na dennom tábore v Bátke, ako je už zvykom. Božie Slovo sme šírili medzi 27 deťmi, na základe Petrovho života. Prvý deň sme počuli ako Pán povolal Petra, aby sa stal rybárom ľudí. Pán Ježiš povolal nie len Petra, ale volá aj nás, aby sme Ho nasledovali a hlásali Jeho meno. Peter zažil s Ježišom viacero zázrakov, zažil, že Ježiš panuje aj nad divokými morskými vlnami. Mohol kráčať na mori, ale keďže prestal hľadieť na Pána, začal sa topiť. Takto je to aj v našom živote, že kým hľadíme na Ježiša, tak nás nepohltia vlny, ale akonáhle sa začneme pozerať na vlny a báť sa, aj my sa topíme. Ale Božia milosť je obrovská, takže On nenechal Petra utopiť sa vo vlnách, a preto nenechá ani nás, len Ho musíme zavolať na pomoc a vytiahne nás, tak ako vytiahol aj Petra. Zatiaľ, čo sme každý deň počúvali Petrov príbeh, prišli sme nato, že sa na neho v mnohých veciach podobáme. Ako často hovoríme, že veríme v Ježiša, ale akonáhle nás to niečo stoljí, zapreme Ho, lebo sa bojíme dôsledkov. Takto to bolo aj s Petrom. Koľko prísahal, že on je pripravený pre Ježiša aj zomrieť, ale keď prišli problémy, zaprel Ho, lebo sa bál, že aj jeho chytia a ukrižujú. Až vtedy si uvedomil, čo spravil, keď sa ozval kohút, ale ako dobre, že si to uvedomil a oľutoval svoje hriechy. Pán Ježiš zomrel na kríži aj za Petra, napriek tomu, že Ho zaprel. Z tohoto aj my môžeme čerpať silu a nádej, že ak spáchame hocičo, ale vyznáme a oľutujeme svoje hriechy, Boh nám odpustí, pretože nás miluje a Ježiš na kríži zomrel aj za mňa, za nás. Nakoniec sme Petrov život skončili tým príbehom, keď Pán Ježiš, potom ako vstal z mŕtvych, sa objavil svojim učeníkom a spýtal sa Petra jednu otázku. Nepýtal sa ho, prečo Ho zaprel, ale či Ho miluje. Túto otázku kladie Pán Ježiš aj nám, a každý z nás musí na ňu odpovedať, a nech odpovieme hocičo, Pán vie, či hovoríme pravdu, pretože On vie všetko. Potom ešte Ježiš povedal Petrovi: „Nasleduj ma!” – aj nás volá, aby sme Ho nasledovali každý deň.

            Po biblických príbehoch sme sa v skupinách rozprávali o Petrovom živote, a o tom, aké ponaučenia z neho vyplývajú pre nás, čo konkrétne nás chce Pán naučiť. Popoludní sme sa vždy veľa hrali a ani tento rok nemohli chýbať mnohé piesne. Naučili sme sa veľa nových piesní a bolo dobré počuť, ako deti spievajú s radosťou a zo srdca. Najobľúbenejšia pieseň bola tento rok „Držím Ťa za ruku, Ježiš”, ktorá pekne zhrnula to, načo nás volá Ježiš a čo vlastne potrebujeme.

 

Držím Ťa za ruku, Ježiš, držím Ťa za ruku, Ježiš,

Držím Ťa za ruku, nepustím ju, Ježiš!  


 

Takto sa už nebojím, Ježiš, takto sa už nebojím, Ježiš,

Takto sa už nebojím, tvoj Duch je so mnou, Ježiš!


 

Zverím Ti svoj život, Ježiš, zverím Ti svoj život, Ježiš,

Zverím Ti svoj život, stráž ho v Tvojich rukách, Ježiš!


 

Čakám na Teba, Pán Ježiš, čakám na Teba, Pán Ježiš,

Čakám na Teba, Pane, príď Pán Ježiš!

 

Ó vďaka Tebe, Pán Ježiš, ó vďaka Tebe, Pán Ježiš,

Ó vďaka Tebe, môj Majster Ježiš!

 

Sebők Salome, dobrovoľníčka Emmaus

 

FOTOGALERIA