Detský tábor Emmaus, Hatfa, 27.-31.7.2015

20.08.2015 11:27

     Vďaka Božej milosti sme medzi 27.a 31 .augustom stravili požehnaný týžden v Hatfe, v priestoroch tábora Emmaus. Veľakrát som už počula o tomto tábore na východe Slovenska, aj preto som bola v radostnom očakavaní, a veľmi som sa tešila, že tentokrát sa môžem zúčastniť aj ja.V nedeľu, pred odchodom do tábora, pri kostole v Svätušiach sa konal rodinný program, kde pracovníci Emmausu a mladí spolu zaspievali. Bolo potešením, stretnúť starých a nových bratov a sestier, a spolu sa naladiť na detský tábor v Hatfe.

     V pondelok ráno sme odchádzali do Hatfy. Poobede prišli už deti, spolu ich bolo 25. Prvý večer sme mali spolu stíšenie a predstavili sme sa navzájom. Od utorka doobeda po výučbe piesní sme sa zaoberali s Biblickými príbehmi (Mária a Marta; vzkriesenie Lazara; pomazanie Ježiša v Betánii; umývanie nôh učeníkom). Odpoludnia sme trávili rôznymi skupinovými aktivitami a hrami a večer sme vypočuli misijné príbehy. Posledný večer bol program „Kto čo vie”. Okrem toho deti mali možnosť dobrovoľne sa zapojiť do súťaže v učení sa Biblických veršíkov naspamäť. V piatok na záver boli vyhodnotené všetky súťaže aj bodovanie izieb.

     Som vďačná Pánovi, že som sa mohla zúčastniť, a verím, že aj v ostatných zostali nielen poznatky, ale aj ponaučenia z Božieho Slova, ktoré môžeme aplikovať na vlastný život.

Rebeka Sebők, Mad

 

Fotky:

emmausjoka.webnode.sk/galeria/a2015/#dsc-0173-jpg