Detský tábor Emmaus, Jelka, 13-17.7.2015

28.07.2015 11:23

        Vďaka Pánovi, že aj tento rok sa konal letný tábor pre deti. Zúčastnilo sa 69 detí. Biblické príbehly boli o Józueovi. Bol to príbeh o tom, ako pán Boh viedol svoj ľuď.  V skupinách vedúci vysvetlili deťom význam príbehu a ponaučenie, ktoré si z neho môžu vziať v každodennom živote. Veľa sme spolu spievali a naučili sme sa Biblické verše naspamäť.

        Odpoludnia sme trávili rôznymi aktivitami a hrami (športové súťaže, tvorivé dielne atď.).Večer sme počuli misijné príbehy, pre menšie deti a pre dorastencov zvlášť. Vo štvrtok večer bol program „Kto čo vie”.  Okrem toho deti mali možnosť dobrovoľne sa zapojiť do súťaže v učení sa Biblických veršíkov naspamäť. V piatok na záver boli vyhodnotené všetky súťaže aj bodovanie izieb. 

        Som vďačná Pánu Bohu za to, že nás celý týždeň ochraňoval, verím že On nás vedie naďalej.


 

Szilvia Virág , Dunajská Streda