Jarný Tábor Emmaus, Jelka, 17-21. február 2020

29.03.2020 23:06
Každý rok s veľkou radosťou vidíme, že sú také deti, tínedžeri a mladí ľudia, ktorí dni jarných prázdnin trávia v tábore Emmaus. Nestretli sme sa len so starými známymi tvárami, ale podujatie sa rozšírilo aj novými účastníkmi, ktorí tu boli prvýkrát, ale dúfame, že nie naposledy. Tie deti, ktoré už boli v tábore viackrát, pozývajú svojich súrodencov, sesternice a bratrancov, kamarátov, známych, a takto sa stávajú nástrojom v rukách Pána Ježiša, aby ho aj druhí lepšie spoznali. Na tomto podujatí sa zúčastnilo 44 detí, ale okrem nich tu boli takí spolupracovníci, s ktorými tu boli menšie deti, takto sme mali rodinnú atmosféru v blízkosti Pána.
V tábore považujeme za dôležité, aby sa deti naučili kresťanské piesne, a preto sa každý deň učíme piesne hodiace sa k biblickému príbehu, a na základe Božieho Slova. Je dobré vidieť, že deti radi spievajú, a pomocou melódie si zapamätajú ponaučenia z Božieho Slova, tak že si to ani nevšimnú. V piatok doobeda bolo dobré vidieť, že počas voľného času väčšia skupinka detí spontánne začala spievať piesne, čo sa počas tábora naučili. Celá chodba znela radosťou, počuli sme, že spievali zo srdca a s veľkým nadšením.
To, že je Pán s nami a pôsobí, prežívame sústavne aj v tom, ako premieňa srdcia, aj dnes má moc skrz jeho Slova a Ducha Svätého k sebe volať ľudí. Sme vďační Pánovi, že pre nás pripravil toto podujatie, dával na nás pozor a dal nám aj pekné počasie. Veríme, že aj naďalej On bude pôsobiť v živote každého z nás a dúfame, že nám pripraví ešte veľa takýchto podujatí.
 
Každý rok s veľkou radosťou vidíme, že sú také deti, tínedžeri a mladí ľudia, ktorí dni jarných prázdnin trávia v tábore Emmaus. Nestretli sme sa len so starými známymi tvárami, ale podujatie sa rozšírilo aj novými účastníkmi, ktorí tu boli prvýkrát, ale dúfame, že nie naposledy. Tie deti, ktoré už boli v tábore viackrát, pozývajú svojich súrodencov, sesternice a bratrancov, kamarátov, známych, a takto sa stávajú nástrojom v rukách Pána Ježiša, aby ho aj druhí lepšie spoznali. Na tomto podujatí sa zúčastnilo 44 detí, ale okrem nich tu boli takí spolupracovníci, s ktorými tu boli menšie deti, takto sme mali rodinnú atmosféru v blízkosti Pána. 
Večer sme začali spoločným spievaním, krátkym stíšením a predstavením sa. Témou tábora bolo: „Stvorený svet poslúcha svojho Stvoriteľa II.” Konkrétne to boli príbehy, kde nebeské telesá (4.deň stvorenia; 9. úder; príbeh Józua a zázrak; ako aj mudrci z východu, ktorých viedla hviezda), zvieratá a rastliny, (Balám a jeho osol a príbeh Jonáša) poslúchajú Pána Boha, ako ich používa Pán ako svoje nástroje v živote svojho ľudu. O všetkých týchto témach a ponaučeniach sa deti mohli podrobnejšie porozprávať v skupinách podľa vekových kategórií. Po poobedňajšom odpočinku nemohli chýbať hry, šport a tvorivé dielne. V priebehu dňa mali deti viacero možností, aby vo forme súťaže a hry lepšie spoznávali Božie Slovo. Toto bola napríklad súťaž v učení sa biblických veršov naspamäť, keď na každý deň boli určené veršíky z danej témy. Ďalšia hra bola „Kto som?” , v rámci ktorej deti mohli lepšie spoznať biblické postavy. Každý deň 5 vedúcich malo pridelenú jednu biblickú postavu a deti ho mohli uhádnuť.  Počas celého týždňa prebiehalo bodovanie izieb, a samozrejme všetky tieto súťaže sme na konci tábora vyhodnotili a odmenili drobnými darčekmi. Počas dvoch večerov deti počúvali misijný príbeh, takisto podľa vekových kategórií. Menšie deti spracovanie románu pre deti „Prostredný“, väčšie deti tiež podľa jednej knihy, v ktorej sa stretli s rôznymi životnými situáciami. V rámci príbehu sa väčšie deti zaoberali témami ako povrchnosť, závisť, nespokojnosť, ako aj, že svoj život nesmieme zakladať na majetku a peniazoch, len na láske a druhom človeku, ale jedine na Pánovi Ježišovi. Program posledného večera bol už zo zvyku „Kto čo vie?”, kde mali deti možnosť, aby si program večera sami pripravili podľa toho, akými darmi chcú ostatných prekvapiť. Bolo veľa nádherných kresieb, ale aj prednes básní, piesní a hry na hudobných nástrojoch, dokonca aj scénka.
V tábore považujeme za dôležité, aby sa deti naučili kresťanské piesne, a preto sa každý deň učíme piesne hodiace sa k biblickému príbehu, a na základe Božieho Slova. Je dobré vidieť, že deti radi spievajú, a pomocou melódie si zapamätajú ponaučenia z Božieho Slova, tak že si to ani nevšimnú. V piatok doobeda bolo dobré vidieť, že počas voľného času väčšia skupinka detí spontánne začala spievať piesne, čo sa počas tábora naučili. Celá chodba znela radosťou, počuli sme, že spievali zo srdca a s veľkým nadšením. 
To, že je Pán s nami a pôsobí, prežívame sústavne aj v tom, ako premieňa srdcia, aj dnes má moc skrz jeho Slova a Ducha Svätého k sebe volať ľudí. Sme vďační Pánovi, že pre nás pripravil toto podujatie, dával na nás pozor a dal nám aj pekné počasie. Veríme, že aj naďalej On bude pôsobiť v živote každého z nás a dúfame, že nám pripraví ešte veľa takýchto podujatí.