Jarný tábor Emmaus, Jelka, 22-26. februára 2016

03.03.2016 00:00

Z Božej milosti sa aj tento rok od 22. do 26. februára znova mohol v Jelke uskutočniť Jarný tabor Emmaus, na ktorý prijalo pozvanie približne 50 detí , vedúcich a pomocníkov. V pondelok večer sme začali stíšením a zoznámili sme sa. Každé ráno sme začínali stíšením na izbách, a aj sme takto ukončili večerný program, rozdelení podľa vekových skupín, sa každý so svojim vedúcim mohol porozprávať o tom, ako prežil deň a čo ho oslovilo.

            Predpoludním sme sa učili o Pánovi prostredníctvom Jozefovho života. Bolo dobré počuť o tom, že Pán Boh má s každým človekom plány, nie len pred mnohými rokmi s Jozefom, ale aj dnes, s každým jedným z nás, či sme mladí alebo starí, malí a či veľkí. Uvedomili sme si, že Pán Boh nič nekoná bez príčiny, hoci to v danej chvíli ešte nevidíme. So všetkým má cieľ, tak ako v Jozefovom živote s väzením, časom stráveným u Potifara, a nebolo náhodou ani to, s akými ľuďmi sa tam stretol. Verím, že Pán Boh nám tieto ponaučenia pripomenie v pravý čas, aby sme mysleli na Jozefa ako príklad, keď sa budeme nachádzať v ťažkej životnej situácii; vedzme, že Pán je s nami v hocijakom rozpoložení sa práve nachádzame, neopustí nás a má s nami plány. Po výučbe Božieho Slova každý deň nasledovala diskusia v menších skupinkách podľa veku, kde sa deti mohli porozprávať o tom, čo počuli, o ponaučeniach z príbehu, ktorým porozumeli, a takto obohatiť jeden druhého. Ja osobne som veľmi vďačná za tieto chvíle.

            Po obede nemohol chýbať poobedňajší odpočinok, kedy sme načerpali sily na druhú časť dňa, ktorú sme ešte mali pred sebou, deti sa mohli na izbách hrať, dokonca aj zbierať poklady, ktoré nezničia mole a hrdza, teda naučiť sa naspamäť verše zo Svätého Písma. Popoludnia sme trávili hrami v skupinách, športom, tvorivou činnosťou, spoločenskými hrami. Pán Boh je naozaj zázračný a mocný – zažili sme, že panuje nad všetkým, aj nad počasím – vďaka Nemu sme mohli každý deň tráviť čas aj na čerstvom vzduchu.

            V utorok a v stredu večer sme počuli misijný príbeh. Menšie deti počuli o jednom štvrtákovi, čo sa volal Döme (Döme v 4.B), a tí väčší počuli spracovanie detskej knihy Postrah Longfieldu. Bolo také dobré zakúsiť, že Pán k nám hovorí v rôznych formách. Bolo by dobre, keby sme Ho skutočne brali vážne a nasledovali Ho, ako to robil Jozef.

            Vo štvrtok sme zažili veľmi krásny, požehnaný večer. Vrámci programu Kto čo vie deti obohatili a rozveselili ostatných tým, kto aké talenty dostal od Pána. Verím, že aj Pán Boh mal z nás radosť. Počuli sme prózu, poéziu, piesne, hru na klavíri a videli sme krásne umelecké diela tých, čo kreslili.

            V piatok poobede sme ukončili tento krásny týždeň stíšením, kde sme tiež počuli povzbudenie na cestu, a to že Pán Boh bude vždy s nami, ako v dobrých, tak aj v zlých časoch.

S vďakou si spomínam na tento tabor a verím, že to, čo Pán Boh v našich životoch začal, On aj včas dokončí. Svoje slová končím citátom z prvej slohy jednej piesne, ktorú sme sa v tábore naučili a stala sa pre mnohých obľúbenou. Bolo dobré počuť ju počas tábora a aj po ňom, pri upratovaní, ako si ju pospevovali nielen deti, ale aj dospelí.

 

Vďaka, vďaka je v mojom srdci,

Hlboká vďaka, hlboká vďaka,

Vďaka, vďaka je v mojom srdci,

Také je dobré takto žiť.

Od Neho, od Neho mám každý svoj deň,

Od neho, od Neho to, že Ho môžem chváliť,

Vďaka, vďaka je v mojom srdci,

Radosť je mojím podielom.

 

Sebők Rebeka, dobrovoľníčka Emmaus

 

Podujatie podporila aj nadácia Bethlen Gábor Alap.

 

FOTOGALERIA