Jarný tábor pre deti, Jelka, 2-6.3.2015

13.03.2015 11:38

    Sme vďační Pánovi, že aj tento rok sa mohol uskutočniť jarný tábor pre deti, tento krát so 47 účastníkmi.

    Doobeda po výučbe piesní sme sa zaoberali s Biblickými príbehmi (Mária a Marta; vzkriesenie Lazara; pomazanie Ježiša v Betánii; umývanie nôh učeníkom). V skupinkách vedúci vysvetlili deťom význam príbehu a ponaučenie, ktoré si z neho môžu vziať v každodennom živote.

    Odpoludnia sme trávili rôznymi skupinovými aktivitami a hrami (športové súťaže, tvorivé dielne atď.).

    Pán Boh nás obdaroval pekným počasím, takže deti mohli každý deň ísť na športové ihrisko a tráviť trochu času na čerstvom vzduchu. Večer sme vypočuli skutočný príbeh slepého chlapca Orano.

    Posledný večer bol program „Kto čo vie”. Okrem toho deti mali možnosť dobrovoľne sa zapojiť do súťaže v učení sa Biblických veršíkov naspamäť. V piatok na záver boli vyhodnotené všetky súťaže aj bodovanie izieb.

    Chvála Pánovi, aj tento tábor prebehol bez problémov. Znova sme zakúsili, že Pán Boh nás ochraňoval a staral sa o deti aj o vedúcich, ktorým dal dostatočnú silu k splneniu svojich úloh.

 

Pre fotky kliknite prosím na link:

emmausjoka.webnode.sk/album/a2015/#dscn1460-jpg