Koncoročné sústredenie, Jelka, 28. december 2018 – 1. január 2019

25.01.2019 18:19

Som vďačná Pánovi zato, že aj tento rok som mohla stráviť posledné dni roka a začať nový rok v Jeho prítomnosti. Už v piatok večer počas úvodného stíšenia som cítila, že toto podujatie bolo pripravené pre mňa. Prišla som sem trochu unavená a preťažená, a v takomto rozpoložení ma Pán Boh oslovil nasledujúcim biblickým veršom: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinutie!(Matúš 11/28) Vo veľkom zhone a ruchu som si ani nevšimla, ako som sa unavila. Preto som potrebovala práve toto upozornenie, že sa mám konečne stíšiť pred Pánom, a položiť bremená, ktoré som na seba vzala počas sviatkov.

Na druhý deň, v sobotu doobeda sme sa zaoberali prvými dvomi kapitolami knihy Jonáša. Potom sme mali možnosť v menších skupinách sa porozprávať o ponaučeniach z týchto častí aj z piatkového stíšenia. Večer sme počúvali prednášku Cseri Kálmán-a pomocou techniky, premietali sme ju z laptopu. Božie Slovo znelo podľa knihy Zachariáša, druhej kapitoly, o budúcnosti židov, ktorí sa vrátili domov zo zajatia. Pre mňa bolo najdôležitejšie ponaučenie toto: počas obdobia skúšok sa upínam k tomu, že 1) Boh vie o všetkom, čo pre mňa znamená ťažkkosti, 2) On aj zlé obráti na moje dobro; 3) On ukončí ťažkosti a skúšky.

V nedeľu doobeda sme sa zúčastnili bohoslužby, poobede bola porada o jarnom tábore, a večer sme znova počúvali prednášku Cseri Kálmán-a pomocou laptopu. Božie Slovo znelo aj teraz z knihy Zachariáša. Okrem iného som sa zamyslela nad tým, že aj v mojom živote sú veľakrát prednejšie moje radosti a pozemské ciele ako Božie plány a služba Jemu. Toto budem vedieť zmeniť, ak budem viac dôverovať Pánovi, brať vážne, že sa o mňa stará a dáva pozor na každú drobnosť v živote jeho detí.

Posledný deň v roku, v pondelok doobeda sme pokračovali v štúdiu knihy Jonáša, prebrali sme posledné dve kapitoly. Aj tieto časti boli pre mňa plné ponaučení. Dotklo sa ma, že Pán Boh nevzal Jonášovi jeho službu ani potom, ako bol Jonáš neposlušný; aj naďalej mal s ním plány, „nevymení” ho za niekoho druhého. Je to milosť, že Pán aj na mojej ceste životom so mnou neskončí, začína so mnou odznova, aj keď som mu bola mnohokrát neverná. Po biblickej štúdii nasledovali diskusie v skupinách, potom poobede sme mali možnosť aj sami sa zamyslieť nad naším rokom, ako aj zúčastniť sa na bohoslužbe. So starým rokom sme sa rozlúčili stíšením na základe 77. žalmu. Hlavnú myšlienku tohoto žalmu by som zhrnula takto: zo smútku a depresie nás dostane, keď si spomíname na skutky Pánove a zázraky, ktoré sme s Ním prežili. Potom ako sme sa spoločne modlili, prišli na rad aj biblické spoločenské hry, ktoré sa niektorí čulí hráči hrali až do rána.

Podujatie sa skončilo prvého januára, po bohoslužbe. Počas týchto pár dní sa na prednáškach v Misijnom centre Betlehem zúčastnilo cca. 20−30 osôb.

 Bevilagua Beáta

 

FOTOGALERIA