Kurz Emmaus pre pracovníkov s deťmi, Jelka, 18-22.08.2014

25.08.2014 13:00

            Som vďačná Pánovi za to, že po troch rokoch sme znova mohli zorganizovať 5-dňový kurz pre mladých budúcich spolupracovníkov, ktorí chcú pomáhať v našich táboroch alebo vo vlastnom cirkevnom zbore v službe deťom.

Na tomto podujatí sa zišlo 20 osôb, presnejšie 14 účastníkov kurzu a učitelia s pomocníkmi. Zaoberali sme sa s témami, ktoré sú dôležité pre každého pracovníka s deťmi: Čo učí Biblia o dieťati, Používanie názorných pomôcok, Výučba Biblického verša a piesne, Osobnosť učiteľa, Disciplína, Ako učiť Biblický príbeh…