Letný tábor Emmaus, 18-22. júla 2022

03.11.2022 20:51
Veľmi sa tešíme, pretože po dvojročnej pauze sme znova mali možnosť organizovať letný
tábor. Z Božej milosti sme zažili, že veľmi veľa detí a mladých ľudí túžilo počuť Božie Slovo
a budova Misijného centra Betlehem sa naplnila smiechom a hlukom. Bolo dobré znova
vidieť známe tváre a objaviť, ako deti narástli za tie dva roky a čo sa zmenilo v ich živote.
Samozrejme prišli aj noví účastníci, ktorí nadšene a s vzrušením očakávali, čo ich čaká počas
tábora.  
V pondelok večer sme spolu začali večerou, krátkym stíšením, spievaním a zoznámovaním sa.
Už tu bolo jasné, že aj počas tohto týždňa vzniknú nové priateľstvá, čo sa vo štvrtok počas
programu „Kto čo vie”, osvedčilo.
Počas doobedia sme sa sústredili na osoby, ktoré sa stretli s Pánom Ježišom. Desať
malomocných (Lk. 17, 11-19); bohatý mladík (Lk. 18, 18-27); uzdravenie chromého (Lk. 5,
17-26); a chorý pri Bethesde (Ján 5, 1-15). Boli medzi nimi takí, ktorí v Pánovi Ježišovi
spoznali svojho Spasiteľa a neuzdravili sa len zo svojej choroby, ale dostali aj odpustenie
hriechov. Na druhej strane boli aj takí, ktorí zažili moc Pána Ježiša nadarmo, pretože
nedovolili, aby On bol Pánom nad ich životom. Aby deti lepšie pochopili biblické príbehy a
ich ponaučenia, rozprávali sme sa s nimi o tom v skupinách podľa vekových kategórií. V
skupine mali možnosť pýtať sa, a mohli sme viac času venovať rozhovorom o tom, ako sa
ponaučenia z príbehov aktuálne týkajú ich života. Učili sme sa biblický verš spamäti a veľa
piesní, čo tiež dopomohlo k tomu, aby sa srdcia detí naplnili Božím Slovom.
Spomedzi popoludňajších programov nemohol chýbať šport, baseball a rôzne skupinové hry a
súťaže. V utorok sme mali športový deň na futbalovom ihrisku, kde si skupiny zmerali sily a
šikovnosť v rôznych hrách. Nadšenie bolo veľké, fandenie obrovské, a po únavnom dni nám
dobre padla chutná večera, ktorou sme si mohli doplniť vydanú energiu. V utorok a v stredu
večer účastnílov čakali tri misijné príbehy, podľa zodpovedajúcich vekových skupín.
Najmenší počúvali spracovanie detskej knihy: „Svetlá trstinovej ulice”. 9-12 roční počuli o
živote misionára Johna Patona, ktorého Pán poslal medzi kanibalov, aby im hovoril o
Evanjeliu. Najväčší sa oboznámili s príbehom Richarda Wurmbranda a jeho manželky, ktorí v
období ateistického a komunistického režimu v Rumunsku ostali verní svojmu Spasiteľovi a
počas dlhých rokov trpeli pre svoju vieru. Zažili väzenie, pracovné tábory, brutálne mučenie a
ponižovanie, ale nepopreli svojho Pána, ktorého milosť sa ešte intenzívnejšie ukázala v
utrpení. Je pre nás dôležité, aby sa deti a mladí ľudia oboznámili so životom takých ľudí, ktorí
svedčili o Pánovi a boli ochotní pre Pána Ježiša priniesť aj obeť. Ich príklad posilní aj nás, a
popri tom sa aj zamyslíme a zvážime, nakoľko sme my vieryhodní a čo sme ochotní obetovať
pre Pána Ježiša.
Posledný spoločný večer, vo štvrtok sme strávili tiež veľmi pekne. Vždy je dobré vidieť, s
akou radosťou sa deti zapájajú do programu „Kto čo vie?”. Boli piesne, básničky, kresby, hra
na klavíri, scénka a tanec. Ale na konci dňa sme sa stíšili pred Pánom a poďakovali sme sa za
všetko, čo nám dal.
V piatok po spoločnom ukončení sme sa rozlúčili s nádejou, že ak Pán dovolí, budeme
očakávať nové podujatie, keď sa môžeme znova stretnúť a byť spolu v Jeho blízkosti.