Letný Tábor Emmaus, Hatfa, 1-5. august 2016

05.10.2017 17:45

Z Božej milosti sa aj tento rok mohol uskutočniť letný tábor Emmaus na Východnom Slovensku, v obci Hatfa. Tábor sa konal 1.-5. augusta. Hoci cesta bola dlhá a únavná, myslím, že to stálo zato, pretože sme zažili týždeň plný božieho požehnania.

Tábor sme začali spevom a stíšením, po ktorom sa každý predstavil. Vďaka Pánovi, tento rok sa v tábore mohlo predstaviť 51 detí. Deň sme ukončili večerným stíšením na izbách, v menších skupinách.

Dni v tábore sa začínali o štvrť na osem, keď deti zobudila hudba a spev. Ranná rozcvička sa postarala o to, aby sme aj fyzicky boli čulí. Potom nasledovalo krátke ranné stíšenie na izbách, aby sme boli aj duchovne zasýtení. Dopoludnia bol hlavný program biblický príbeh, v ktorom sme počuli o Jozefovi, a zároveň sme počuli aj ponaučenia pre náš každodenný život – Božie Slovo ku nám. Na diskusiu o príbehu a jeho ponaučeniach slúžili skupiny. Deti boli rozdelené do skupín podľa vekových kategórií, kde mali možnosť rozprávať sa o význame Jozefovho príbehu pre náš život. Bolo dobré počuť, že tak ako s Jozefom bol Pán vždy, ešte aj vo väzení, ani my sa nemusíme báť v ťažkých obdobiach, a aj my sa môžeme smelo odovzdať do rúk Pána. Dúfame, že Božie Slovo, ktoré sme odovzdávali s vierou, prinesie skrze Ducha Svätého ovocie v každom srdci.

Odpoludnia sme trávili športom a rôznymi hrami. Najviac obľúbený bol baseball a preťahovanie sa s lanom. Vďaka Pánovi, celý týždeň sme sa mohli tešiť z pekného počasia. Na prekonanie horúčavy sme si vyrábali čoraz krajšie vejáre a mohli sme si vyskúšať aj plstenie.

V urorok a v stredu večer sme počuli misijný príbeh. Menšie deti prežívali zážitky štvrtáka, ktorý sa volal Döme, podľa spracovania detskej knihy “Döme v 4.b”. Tí väčší počuli životný príbeh Júlie Visky podľa spracovania knihy pre mládež “Tri kríže”. Bolo dobré počuť o tom, ako Pán Boh premieňa ľudí, a zažiť, že takisto pôsobí aj v nás.

 Posledný večer mali deti program “Kto čo vie”, v rámci ktorého sa navzájom obdarovali tým, v čom sú šikovní a nadaní. Počuli sme rozprávku, básne, hádanky, piesne, mohli sme vidieť krásne kresby aj tanečné predstavenia.

Týždeň sme ukončili v piatok poobede piesňami a Božím Slovom. Hoci som bola v tábore v Hatfe poprvýkrát, myslím si, že môžem povedať za nás všetkých, že to bol týždeň hojne požehnaný od Pána Boha. Ovocie práce v srdciach detí necháme na Pána, pretože veríme, že On v nich pôsobí.

 

Sebők Erzsébet – dobrovoľníčka občianskeho združenia Emmaus

 

 

Podujatie podporila aj nadácia Bethlen Gábor Alap.