Letný tábor Emmaus, Hatfa, 28.07. - 01.08.2014

05.08.2014 12:53

            Som vďačná Pánovi zato, že tento rok sme mohli zorganizovať letný tábor Emmaus pre deti v Hatfe, na Východnom Slovensku. Zišlo sa nás 53 spolu s vedúcimi a pomocníkmi. 

V dopoludňajších hodinách deti počuli biblické príbehy o podobenstvách z evanjelia podľa Lukáša, naučili sa veľa nových piesní a biblických veršov. Počas skupinových diskusií sa s vedúcimi porozprávali o význame príbehu pre ich život a o jeho ponaučeniach. Popoludní deti veľa športovali, hrali baseball a futbal, mali tvorivé dielne a inokedy hrali rôzne šikovnostné súťaže. Okrem toho sa mohli zapojiť aj do súťaže v učení sa biblických veršov naspamäť, a tak získať večné poklady z Božieho Slova, ktoré im nik nemôže vziať. Večer sme počuli misijný príbeh o živote Rodney-ho Smith-a. Posledný večer sme si tradične spestrili programom „Kto čo vie?”, ktorý si pripravili deti.

Som vďačná Pánovi zato, že aj v horúcom počasí nám dal silu, a zachoval účastníkov aj spolupracovníkov v telesnom aj duševnom zdraví. Verím, že Pán pôsobil v srdciach detí a to, čo sa naučili, neostane pre nich len teóriou, ale budú to zachovávať aj v každodennom živote.