Letný tábor Emmaus, Hatfa, 30. júla – 3. augusta 2018

04.10.2018 16:40

Vďaka je v mojom srdci, hlboká vďaka…

 

Vďačne si spomínam na tohoročný tábor v Hatfe. Pred niekoľkými rokmi som sa už raz zúčastnila na tomto podujatí, a som veľmi rada, že tento rok som tam zasa mohla byť. Bolo dobré stretnúť sa so starými známymi a znova zažiť tamojšiu atmosféru, veď bývať v chatke a stretnúť sa s plchom nie je každodenný zážitok.

 

Tento rok sa na tábore zúčastnilo 47 detí a 15 spolupracovníkov.

 

Tábor sa začal v pondelok večer večerou. Na prvom stíšení sme počuli Božie Slovo z evanjelia podľa Matúša: "Ježiš hovorí: poďte ku mne všetci, ktorí ste unavení a nesiete bremená, a ja vám dám odpočinok."

 

Večer a ráno sme aj zvlášť v chatkách mávali krátke stíšenie. 

 

Tento rok sme sa zaoberali životom apoštola Petra. V utorok to bol príbeh Ježiš povolá Petra, v stredu Peter kráča po mori, vo štvrtok Peter zaprie Ježiša, a v piatok Zázračný rybolov a Ježišova otázka k Petrovi. Popri tom sme sa naučili veľa nových piesní a biblických veršov a každý sa mohol zapojiť aj do súťaže v učení sa biblických veršov spamäti.

 

Po biblických príbehoch nasledovali diskusie v skupinách, kde sme sa s deťmi zaoberali v menších skupinách podľa vekových kategórií. Tu sme si vždy zopakovali príbeh a rozprávali sme sa o ňom. Skúsili sme príklady z Petrovho života porovnať s našim životom. Bolo dobré zažiť, že deti pochopili aj z týchto dávnych príbehov, že Ježiš ich aj dnes volá, požehná nás, pomáha nám v problémoch, a aj keď sa potkneme, môžeme Ho aj dnes poprosiť o odpustenie.

 

Popoludní sme niekoľko hodín mávali odpočinok v chatkách, pretože bolo veľmi teplo a potrebovali sme si trochu odpočinúť a chrániť deti aj seba pred silným slnkom. Potom sme sa s novými silami pustili do hier a súťaží, bol futbal, baseball, číselná vojna, ale aj tvorivé dielne. Každý si mohol nájsť program, ktorý sa mu páčil.  

 

Po večeri sme v utorok a v stredu počúvali misijné príbehy. Menšie deti príbeh Ostrov oblakov a starší počúvali spracovanie románu pre mládež Tajná kniha.

 

Vo štvrtok večer bol program Kto čo vie a ako prekvapenie sa premietali fotky, ktoré sme zatiaľ nafotili počas tábora. Bolo dobré vidieť na fotkách mnoho šťastných tvárí.

 

Tábor sme ukončili v piatok poobede stíšením, potom sme vyhodnotili súťaž v učení sa biblických veršov, bodovanie izieb a ostatné súťaže, a tí, čo sa zúčastnili programu Kto čo vie, tiež dostali darček a diplom.

 

Myslím, že každý sa cítil veľmi dobre. Som vďačná Pánu Bohu za tento pekný týždeň, zato, že nás chránil a nikomu sa nič zlé nestalo. Dúfam, že tento tábor sa uskutoční aj v roku 2019.

 

Görföl Eleonóra, dobrovoľníčka Emmaus

 

FOTOGALERIA