Letný tábor Emmaus, Hatfa, 7-11. augusta 2017

19.02.2018 14:58

Aj tento rok sme zažili mnoho Božieho požehnania v tábore v Hatfe. 41 detí a 15 spolupracovníkov sa stalo duchovne bohatšími pretože počúvali Božie Slovo. Bolo dobré cítiť prítomnosť Pána a jeho ochranu v lone prírody, ktorú On stvoril, v tábore postavenom uprostred lesa. Po budíčku hudbou mali deti krátku rozcvičku a raňajky, potom mohli hrať futbal a baseball alebo iné hry na ihrisku uprostred tábora a na lúke. My vedúci a pomocníci sme začínali deň skôr, sústredili sme sa na Božie Slovo, modlili sme sa a rozprávali sme sa o tom, aké úlohy a povinnosti nás tento deň čakajú. Doobeda sme vždy spievali duchovné piesne, ktorými sme sa pripravili na Božie Slovo. Potom nasledoval Biblický príbeh. Tento rok sme sa zaoberali príbehom proroka Eliáša. Posilnili sme sa vo viere vďaka ponaučeniam z Božieho Slova: Pánu Bohu nič nie je nemožné, jeho moc a sila nemá hranice, modlitbu prameniacu z viery vždy vypočuje a aj na ňu odpovie, a keď sa jeho dietky boja alebo smútia, Pán ide k nim so svojou láskou, posilní ich a vyvedie z hĺbky....

Po obede nasledoval odpočinok, počas ktorého deti načerpali silu na poobedňajšie hry. Počas týždňa sme mali športový deň, súťaže aj tvorivé dielne. Večer sme počúvali misijný príbeh na základe pravdivých príbehov. Menšie deti počuli o škótskom atletovi Ericovi Liddelovi, ktorý svojim životom poukázal na Pána a úspechmi na Jeho slávu. Väčší počuli príbeh Racheline slzy, spracovaný podľa rovnomennej knihy, ktorý si mohli pozrieť aj vo filme. Zamysleli sa nad tým, aká bola Rachel hodnoverná kresťanska a ako vydržala až do konca. Všetci si z jej života môžeme vziať príklad.

Program Kto čo vie? plný prekvapení sa uskutočnil posledný večer. Deti urobili radosť nielen nám dospelým, ale aj jedni druhým pesničkami, básňami alebo scénkou. Bol to pekný večer, zažili sme mnoho požehnania.

Sme vďační Pánu Bohu zato, že sme v tomto tábore mohli slúžiť Jemu, pre Neho a skrze Neho a takto sme na vlastnej koži zažili biblický verš „Kto občerství, bude občerstvený.“ (Príslovia 11,25) Bolo krásne, že sme mohli zažiť, že Pán vypočul naše modlitby a znova nás obdaroval požehnaným týždňom v Jeho blízkosti.

 

FOTOGALERIA