Letný tábor Emmaus, Jelka, 16-20. júla 2018

19.09.2018 06:46

Tento rok sme v letnom tábore pre deti v Jelke pokračovali vo vlani začatej téme, takže deti sa mohli znova bližšie oboznámiť s niekoľkými učeníkmi Pána Ježiša. Počas predpoludní sme teda počuli o týchto učeníkoch: Matúš (Lévi), Ján a Jakub, Nikodém a Jozef z Arimátie, a Tomáš. Ako vždy, o biblických príbehoch a ich ponaučeniach pre nás sme sa s deťmi rozprávali v piatich menších skupinách podľa vekových kategórií.


Ako večerný misijný príbeh menšie deti počúvali napínavý príbeh Rodney-ho “Gipsy” Smitha-a, ktorý sa narodil v roku 1860 v blízkosti Londýna v rodine kočovných rómov, ale Božia milosť zasiahla aj do jeho rodiny a Rodney sa už ako mladý stal evanjelizátorom.
Väčšie deti v tom istom čase počúvali vážnejší príbeh z dnešnej doby, na základe ktorého sa mohli zamyslieť nad svojim vzťahom k mobilným telefónom, zodpovednosťou, pominuteľnosťou nášho života a odpúšťaním.

Každé ráno sme začínali stíšením na izbách a rovnako sme končili aj večer. Deti sa mohli zúčastniť aj na súťaži v učení sa biblických veršov naspamäť. Vybrali sme verše na témy: učeníctvo, nasledovanie, nádej.

Ako zvyčajne, posledný večer sme trávili obľúbeným programom “Kto čo vie”, v rámci ktorého každý mohol ukázať svoj talent či už na kreslenie, spev, recitovanie, hru na hudobný nástroj alebo kúzla.

Sme vďační Pánu Bohu aj za umiernené počasie, a že sme počas popoludňajších programov okrem hier, súťaží a tvorivých dielní mohli mať aj športový deň. Sme vďační aj za potravinové milodary od rodičov, ktoré sme postupne mohli rozdať deťom. Je to Božia milosť, že tábor mohol prebehnúť v pokojnej atmosfére, bez väčších problémov a zranení; že bol dostatok pomocníkov a mohli sme s deťmi stráviť nielen duchovne bohatý, ale aj príjemný týždeň.

 

Je Božia milosť, že tu v Jelke môže prebiehať takáto práca, že toľko detí chodí do táborov, kde môžu počuť o Božom Slove a Pánu Ježišovi Kristovi. Je to dar, že On aj nás používa ako svoj nástroj. Do Jeho rúk zveríme deti, a dúfame, že sa s nimi čoskoro znova stretneme.

Peres Ádám, dobrovoľník Emmaus
 

 

FOTOGALERIA