Letný tábor Emmaus, Jelka, 17-21. júla 2017

08.02.2018 15:35

Z Božej milosti sme aj tento rok mohli zorganizovať letný tábor. Tentokrát boli témou tábora učeníci Pána Ježiša. Každý deň sme sa zoznámili s iným učeníkom z Biblie. Počuli sme príbeh Jakuba, Filipa, Judáša Iškariotského a Štefana. Zo života týchto učeníkov sme si mohli vziať príklad (pozitívny, ale aj negatívny) v tom, čo vlastne znamená byť učeníkom Pána Ježiša Krista. V skupinách sme diskutovali o tom, ako môžeme aj my byť učeníkmi, a žiť takto náš každodenný život tam, kde práve sme – či už v škole alebo doma.

Samozrejme ani tento rok nechýbali v tábore hry a pohyb. Každý deň program obohatili rôzne hry – počnúc od baseballu a futbalu až po skupinové hry a súťaže, z tohoto všetkého mali deti veľkú radosť. Okrem mnohých hier a radosti nám Pán Boh daroval aj pekné počasie, začo sme veľmi vďační.

Večer sme ako zvyčajne počúvali misijný príbeh, v ktorom sme počuli o živote veriacich ľudí, ktorí žili v našom období, a tak nám boli blízki, ich život môže byť pre nás nasledovaniahodným príkladom. Menšie deti počuli príbeh o každodennom živote štyroch súrodencov, vďaka ktorému sa mohli priblížiť k Pánovi. Väčší počuli o mladej američanke, ktorá bola veriaca a tiež žila príkladným životom.

Bolo to požehnané podujatie, dúfame, že z Božej milosti budeme mať možnosť zažiť takýto tábor ešte mnohokrát.