Prípravný kurz na tábory Emmaus, Jelka, 5-6. mája 2017

26.01.2018 15:26

Vďaka Pánu Bohu, sme aj tento rok mohli zorganizovať Prípravný kurz na tábory Emmaus, a to 5-6. mája. Podujatie sa začalo v piatok večer večerou, po ktorej nasledovalo stíšenie a prednáška. V stíšení na základe evanjelia podľa Lukáša sme sa sústredili na to, čo hovorí Pán Ježiš tým, ktorí ho chcú dobrovoľne nasledovať. Na základe tohoto sme sa zamysleli aj my o našej motivácii, dôvodu, prečo chceme slúžiť Pánovi. V prednáške sme zasa počuli o dobrovoľníctve a osobe dobrovoľníka, ako aj o pravidlách v tábore a rôznych povinnostiach a zodpovednosti, ktoré patria k určitým „úlohám”.

V sobotu doobeda – po stíšení a raňajkách – sme sa vo dvoch skupinách snažili riešiť rôzne situácie, ktoré sa často vyskytujú v táboroch, potom sme sa spoločne porozprávali o možných riešeniach. Potom sme hovorili o letných táboroch a podujatiach, ktoré nás čakajú, rozdelili sme si medzi sebou konkrétne úlohy, kto bude zodpovedný za určité veci, a hovorili sme aj o prípadných problémoch a otázkach, ktoré sa môžu vyskytnúť.

Ako „stará pomocníčka v táboroch” môžem povedať, že som sa za tento víkend naučila veľa nového, získala som užitočné poznatky a niektoré veci som uvidela z iného zorného uhla ako doteraz. Okrem toho bolo dobré byť spolu s ostatnými pomocníkmi, porozprávať sa, a spoločne sa aj v modlitbách pripravovať na tábory, ktoré na nás čakajú.

 Sebők Bereniké, dobrovoľníčka občianskeho združenia Emmaus