Služba Emmaus v ZŠ v Lehniciach, 25.06.2014

27.06.2014 10:31

            Z Božej milosti, sme dostali možnosť predstaviť službu Emmaus v ZŠ s maďarským vyuč. jazykom v Lehniciach. Árpád Gyurkovics, pedagóg spomínanej školy, a dobrovoľný spolupracovník Emmaus nás pozval, aj zorganizoval toto stretnutie. Deti získali obraz o tom, ako prebieha jedno dopoludnie v tábore. Počuli biblický príbeh zo života Mojžiša, a naučili sa niekoľko nových piesní.  Pozreli si aj prezentáciu o našej službe a o podujatiach. Keďže prišlo viac spolupracovníkov, mali sme možnosť zaoberať sa zvlášť s menšími deťmi (1.stupeň) a zvlášť s väčšími (2.stupeň). Deti aj pedagógovia prijali toto podujatie s radosťou.

Verím, že Pán nám umožní, aby sme mohli pripraviť viac takýchto podujatí, kde môžeme hlásať Evanjelium v školách a či v cirkevných zboroch.