Stretnutie s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, Jelka, 28.8.2013

03.04.2014 15:18

            Vďaka Pánovi, aj tento rok sme dostali príležitosť slúžiť na jednom podujatí medzi deťmi trestaných rodičov a rodičov žijúcich v zlom sociálnom prostredí, ktoré tu v Jelke boli v tábore. 

            Na tomto podujatí sa zúčastnilo 20 detí a niekoľko dospelých vedúcich.

Stretnutie sme začali spevom. Zopakovali sme si piesne, ktoré sme sa naučili vlani. Potom deti počuli biblický príbeh o zlom sluhovi.

Po modlitbe sme sa naučili ešte jednu novú pieseň, a deti sme obdarovali malými knižkami a sladkosťami. 

               Veríme, že Pán pôsobil v srdciach detí prostredníctvom Jeho Slova, a to, čo počuli, si vzali na srdce.