Sústredenie pre mládež z Východného Slovenska, Jelka, 6-10. február 2018.

04.04.2018 21:09

Z Božej milosti sa medzi 6-10. februárom 2018 znova uskutočnilo Sústredenie pre mládež z cirkevného zboru vo Svätušiach, z Východného Slovenska, ktoré by sme mohli nazvať aj kurzom na rozšírenie ich vedomostí zo Svätého Písma alebo prípravou pre pomocníkov v táboroch. Niekoľko dní sme spolu strávili v rodinnom prostredí a v blízkosti Božieho Slova.  Témou podujatia bolo evanjelium podľa Lukáša, sústredili sme sa hlavne na prvé štyri kapitoly, ktoré sme podrobne prebrali. Účastníci mali možnosť spoločne počúvať prednášky o Božom Slove, spolu sa modliť, posilniť sa vo viere, rozšíriť si poznatky a prehĺbiť svoj vzťah s Pánom Bohom. Ráno sme začínali stíšením, po ktorom nasledovalo štúdium evanjelia podľa Lukáša. Jednotlivé kapitoly sme rozdelili na odseky a podrobne sme sa im venovali, hľadajúc v nich duchovné ponaučenia do života, ako hovorí Písmo: “Veď čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám na poučenie…” (Rimanom 15,4). V tomto duchu sme sa zamysleli medzi iným nad okolnosťami narodenia Jána Krstiteľa a nad jeho životom; správaním sa veriacich rodičov, ktorí dôverujú Pánovi; nad posolstvom narodenia Pána Ježiša Krista, ktoré je aktuálne nielen na Vianoce, ale reč bola aj o tom, ako môžeme (aj) v mladosti byť Božím dieťaťom a víťaziť nad pokušením a skúškami. V tichosti pred Pánom Bohom sme sa zamysleli nad tým, ako by sme odpovedali na nasledujúce otázky:

- Ako prijímam to, keď mi Pán Boh nedá niečo čo chcem, alebo mi to dá inak, ako som si to predstavoval?

- Trúfam si žiť podľa Božieho Slova aj v každodennom živote?

- Je vo všetkých oblastiach/otázkach môjho života miesto pre Pána Ježiša?

- Dokážem sa tešiť spolu s druhými?

Veríme, že po zamyslení sa nad týmito otázkami a inými aktuálnymi posolstvami z Božieho Slova, sme si nielen prehĺbili vedomosti, ale sme sa aj rozvíjali v živote, aký sa páči Pánu Bohu. Prednáškami slúžili spolupracovníci občianskeho združenia EMMAUS. Spolu s účastníkmi podujatia sme mnohokrát mali možnosť zažiť nekonečnú lásku Pána k nám. Modlíme sa zato, aby Božie Slovo aj naďalej pôsobilo v srdciach týchto mladých ľudí aj spolupracovníkov, aby sme mohli v tomto svete šíriť dobrú vôňu Krista!