Súťaž v prednese kresťanskej poézie a prózy, Jelka, 10.10.2015

16.10.2015 12:26

Sme vdační Bohu, že aj tento rok sa mohla uskutočniť súťaz v prednese kresťanskej poézie a prózy. Podujatie sa konalo v misijnom Centre Betlehem v Jelky. Aj napriek zlému počasiu, prišlo veľa deti do Jelky. Súťažiacich bolo 28, spolu s dospelými nás bolo 50.

Po príhovore sme spolu spievali, modlili, a pani Zuzana Peresová, reformovaná duchovná pastierka z Bratislavy nám tlmočila Božie Slovo na základe Žalmu 115, 1. 

Súťažilo sa v 3. kategoriách. V prvej kategorii sme si vypočili 17 básni a  1 prózu od žiakov prvého stupňa základnej školy.  V druhej kategorii predniesli žiaci druhého stupňa ZŠ 7 básni a 2 prózy. V tretej predniesla 1 žiačka strednej školy báseň.

V porote boli 3 kresťanskí pedagógovia. Po obede hodnotili  súťažiacích a odovzdali im  ceny a darčeky.

Deti a mladístivi sa cítili veľmi dobre a odchádzali domov s peknými spomienkami.  Dúfame, že to, čo sa naučili bude služiť na ich dobro.

Fotky:

 emmausjoka.webnode.sk/galeria/a2015/#a1-jpg6