Súťaž v prednese kresťanskej poézie a prózy, Jelka 11.10.2014

24.10.2014 16:00

Z Božej milosti sme mohli aj tento rok zorganizovať súťaž v prednese kresťanskej poézie a prózy. Akciu podporila aj nadácia Bethlen Gábor Alap z Maďarska.

Tento rok sa zúčastnilo 20 detí, spolu s rodičmi a pedagógmi nás bolo 38.

Po privítaní sa súťaž začala spevom, modlitbou a krátkym stíšením. Po predstavení poroty sa začala samotná súťaž, ktorá prebiehala v dvoch kategóriách. Potom ako účastníci predniesli to, čo sa naučili,  porota vyhodnotila výkony.  Túto porotu tvorili kresťanskí pedagógovia, ktorí  vyučujú v rôznych základných školách s vyučovacím jazykom maďarským.

Po obednajšej prestávke nasledovalo vyhodnotenie výkonov a odovzdanie odmien.