Súťaž v prednese kresťanskej poézie a prózy, Jelka, 14. októbra 2017

01.03.2018 16:14

 

S vďakou si spomínam na 14. októbra, kedy sa znova konala Súťaž v prednese kresťanskej poézie a prózy.

 

Tento rok sa zúčastnilo 14 detí, a všetky podali veľmi dobrý výkon.

 

Podujatie sme začali spevom, potom pani farárka Szilvia Virág z Dunajskej Stredy privítala prítomných Božím Slovom. Ako základ stíšenia si vybrala verš z knihy proroka Sofoniáša: “Hospodin, tvoj Boh, je uprostred teba ako zachraňujúci hrdina. On radostne zaplesá nad tebou, obnoví ťa vo svojej láske, bude s plesaním jasať nad tebou". (Sofoniáš 3, 17)

 

Tento biblický verš znamená pre mňa veľmi veľa, pretože na jednom podujatí som sa aj ja na základe tohoto verša prihovárala ostatným v rannom stíšení. Teraz, keď som ho znova počula, posilnil ma v tom, že Pán Boh je so mnou, pomáha mi a obnovuje ma, a znova som si uvedomila, že On sa zo mňa teší. Pani farárka upozornila deti aj na to, že Pán sa raduje z každého z nich aj tu a teraz, odhliadnuc od toho, aký výkon podajú.

 

Po stíšení sa začala súťaž. Výsledky vyhodnotila porota pozostávajúca z troch pedagógov: Lídia Bereznay, Laura Somogyi a Árpád Gyurkovics. Deti boli rozdelené do dvoch skupín. V prvej kategórii recitovali žiaci 1. stupňa ZŠ a jedno dievčatko prednieslo prózu. V druhej kategórii predniesli žiaci 2. stupňa to, čo si pripravili. Odzneli medzi iným diela spisovateľov Túrmezei Erzsébet, Bódás János, Siklós József a Győri József, každé z nich hovorilo o láske Pána Ježiša a o všemohúcom Pánovi.

 

Po odznení všetkých básní sme mali krátku prestávku, cez ktorú sa deti mohli ísť hrať na dvor, pretože Pán nás okrem iného obdaroval aj pekným počasím. Potom nasledoval obed a dostali sme aj chutné koláčiky.

 

Poobede prišlo na rad vyhodnotenie. Vo dvoch kategóriách prednesu poézie bolo vyhodnotené prvé, druhé a tretie miesto a dievčatko, ktoré prednieslo prózu jediné vo svojej kategórii, dostalo zvláštnu odmenu, ale aj ostatné deti dostali darčeky. Okrem diplomov boli za usilovnosť odmenené knihami, kalendármi a sladkosťami.

 

Verím, že básne a prózu, ktoré sa deti naučili, Pán použije nielen v živote detí, ale aj tých, čo ich pripravovali a počúvali. Ja osobne som sa cítila veľmi dobre, a všetky básne ma obohatili. Dúfam, že aj na budúci rok sa uskutoční takáto súťaž.

 

Eleonóra Görfölová, dobrovoľníčka občianskeho združenia EmmausFOTOGALERIA