Súťaž v prednese kresťanskej poézie a prózy, Jelka, 22.10.2022

03.11.2022 20:53
„Kedykoľvek ma popadne strach, spolieham sa na teba.” (Žalm 56, 4)
Týmto biblickým veršom sme zahájili podujatie Súťaž v prednese kresťanskej poézie a prózy. Počuli
sme ho od Zuzany Peresovej, duchovnej pastierky z Bratislavy, ktorá sa k nám prihovorila v krátkom
úvodnom stíšení. Na každej súťaži, keď si účastníci navzájom zmerajú sily a schopnosti, je v
súťažiacich zdravé vzrušenie či nervozita. Ale keď pociťujeme strach v hocijakej životnej situácii, vždy
sa môžeme obrátiť na Pána, ktorý je s nami, pomôže nám a stojí pri nás. Ak sa spoliehame na Neho,
prestávame cítiť strach a zosilnieme.
Samozrejme, cieľom tohoto podujatia nie je zvyšovať súťaživosť prednášajúcich, robiť „odrazový
mostík” pre rastúce talenty alebo očakávať od tých, ktorí sa pripravili divadelné či umelecké
prestavenie. Stredobodom našich podujatí je omnoho trvalejší cieľ, ktorý platí aj pre túto súťaž. Šíriť
Božie Slovo a jeho posolstvo iným ľuďom, svedectvo a rast vo viere, hlbšie spoznanie Božieho Slova a
upevnenie vzťahu s Pánom. Veríme, že básne a prózy s kresťanskou tematikou, ktoré verne
odzrkadlujú ponaučenia z Božieho Slova, sa dokážu začleniť do života a do srdca detí, mladých ľudí, a
aj dospelých tak, že skrz nich pôsobí v ich živote Duch Svätý. Je dobré vidieť, ako formou básní a próz
odznejú takéto ponaučenia. Posilnia nás v tom, že Pán nás vezme do svojich rúk a nesie nás, keď
padáme; že všetko môžeme zveriť Jemu; že Jemu vďačíme za svoju rodinu, za jedlo na stole; že Dobrý
Pastier ide aj za jedinou stratenou ovečkou. Veríme, že tie deti a mladí ľudia, ktorí sa kvôli tejto súťaži
naučili takúto báseň alebo prózu, obohatia aj sami seba o ponaučenia, ale je to aj svedectvom pre
tých, ktorí to počúvajú. Takúto atmosféru sa snažíme vytvoriť na súťaži.
Samozrejme, keď už sa jedná o súťaž, porota je na to, aby ohodnotila, čo počula. Tento rok prišlo 29
súťažiacich. Žiaľ, boli aj takí, čo sa pripravovali, ale nakoniec sa nemohli zúčastniť na tomto podujatí
kvôli chorobe alebo z iných dôvodov. Poézia a próza odznela v štyroch kategóriách podľa veku.
Porota mala aj tentokrát veľmi ťažkú úlohu, hlavne s menšími deťmi (1-3. ročník), keďže boli šikovní a
bolo vidieť, že to čo sa naučili, predniesli s nadšením a s radosťou. Preto sa v niektorých kategóriách
porota nevedela rozhodnúť, tak zvolili rozdelené umiestnenie. Žiaľ, boli aj takí, ktorých nemohli
ohodnotiť, pretože výber diela nespadal do kritérií súťaže. V jednej kategórii neudelili prvé miesto,
len druhé a tretie. Nikto však neodchádzal s prázdnymi rukami, pretože všetci dostali malú odmenu.
Dúfame, že darčeky sú len vedľajšie a trvalé je to, čo vykonal/vykoná Pán prostredníctvom svojho
Slova v srdciach.