Tábor pre mládež, Jelka, 6-12.7.2015

28.07.2015 11:22

        Aj tento rok sa uskutočnil tábor pre mládež, kde sme mali priležitosť intenzívne sa zaoberať s Božím Slovom. Dopoludňajšie prednášky boli o  Danielovi. Sme sa rozprávali o tom, aké je dôležité byť stále verným Pánovi, za každých okolností. Po prednáškach sme sa v skupinkách porozprávali  o ponaučeniach týchto biblických príbehov.

        Popoludní sme mali prednášky o vzťahoch: vzťach k Pánovi, kneveriacim, k materiálnym veciam, alebo kariera. Po týchto prednáškach nasledovala spoločná diskúsia. Večerné stíšenia boli z evanjelia podľa Lukáča, a to Podobenstvo o stratenom synovi. Vo voľnom čase mali účastníci možnosť ísť na prechádzku, športovať /hrať stolný tenis/ alebo rozprávať sa.

    Na tomto podujatí sa zúčastnilo 44 osôb. Verím, že všetci si vzali učenie Božieho Slova domov vo svojich srdciach, a toto môže znamenať pre ich život večnú hodnotu.

 

Szilvia Virág , Dunajská Streda