Týždeň pre rodiny v Emmaus, Jelka, 11-15.júla 2016

12.06.2017 17:34

Tak totiž ako je jedno telo a má mnoho údov, a všetky údy tela, hoci je ich mnoho, tvoria jedno telo, tak aj Kristus.“(1. list Korintským 12,12)

Je to Pán Ježiš, komu slúžime a kto nám pomáhal, a na koho slávu sa uskutočnil tento rok Týždeň pre rodiny v Jelke. Na tomto podujatí, ktoré trvalo od pondelka do piatku, sa zúčastnili štyri rodiny /10 detí/. Tým, že boli rodičia v blízkosti Božieho Slova, bližšie spoznali Pána Ježiša a aj jeden druhého. Kým boli mamičky a oteckovia na prednáškach, svoje deti zverili do rúk spolupracovníkom Emmaus, našim pomocníkom, ktorí spoločne pracovali s deťmi ako údy jedného tela. Už v prvý deň si nás deti obľúbili, získali sme si ich dôveru, a tak sme mohli s nimi pracovať ako keby sme sa už dávno poznali. Bolo to pre nás veľkým požehnaním, keďže takto aj naša spolupráca prebiehala bez problémov. Po raňajkách deti počúvali biblické príbehy, ktoré im prednášajúci priblížili pomocou príbehov z každodenného života. Naučili sa svoje obľúbené piesne naspamäť, lebo sme ich texty aj názorne ukazovali, a tak boli pre nich zaujímavejšie a pútavejšie. S tými najmenšími deťmi - od 0 do 2 rokov sme sa zaoberali zvlášť, hrali sme sa a prechádzali, aby sme nevyrušovali tých väčších, ktorí sa už dokázali sústrediť na príbehy o Pánovi Ježišovi. Počuli príbeh o chromom a jeho štyroch priateľoch, obrátenie Zacheja a o stratenej ovečke. Po príbehu sme desiatovali, a potom sme mali pre nich pripravené rôzne hry a tvorivé aktivity. Hrali sme futbal, hádzali do cieľa, prepichovali balóny, hrali sme sa s farebnou plachtou a malými loptičkami. V tvorivých dielňach za pomoci našich dobrovoľníkov vznikli nádherné vejáre z farebného papiera, figúrky z plastelíny a dekorácie na dvere s pastierikom. Po obede nasledoval odpočinok a rodinné programy, na ktorých sa zúčastnili všetci spolu. Boli to výlety do okolia, v utorok sme navštívili park Relax vo Veľkých Úľanoch, v stredu jelčanský vodný mlyn, a vo štvrtok bol športový deň. Po večeri mali rodičia zasa prednášku a deti počúvali misijný príbeh o jednom chlapčekovi, ktorý v tábore spoznal Pána Ježiša. Deň sa skončil poradou, kde rodičia ukončili deň spoločnými ďakovnými modlitbami. Som vďačná zato, že som sa mohla zúčastniť na tejto práci, ktorá bola zároveň aj službou Pánovi Ježišovi spolu s ostatnými dobrovoľníkmi. Verím, že deti aj rodičia mohli po tomto týždni pre rodiny odísť domov duchovne bohatší.

Bús Katalin, dobrovoľníčka občianskeho združenia Emmaus

 

FOTOGALERIA