Týždeň pre rodiny v Emmaus, Jelka, 20-23. augusta 2017

27.02.2018 06:10

Od 20. do 23. augusta 2017 sa z Božej milosti konal Týždeň pre rodiny, hoci tentokrát sa nám podarilo uskutočniť len pol týždňa. Na základe odozvy by rodičia s radosťou prijali aj viac týždňov, veď po celý deň sa o nich Pán stará: dostanú na stôl hotové jedlo, ich deti sú v dobrých rukách, a môžu sa posilniť vo viere v Pána Ježiša Krista aj spoločne ako manželia. Dobrovoľníci občianskeho združenia EMMAUS sa aj tento rok ujali práce s deťmi. Tí najmenší mali k dispozícii každý zvlášť jedného človeka, ktorý sa o nich postaral. Deti staršie ako dva roky sa zúčastnili na starostlivo pripravených dopoludňajších aktivitách, ktoré každý deň prebiehali v dvoch častiach: spievanie, biblický príbeh, učenie sa biblického versa, a potom nasledovali hry. Tento rok sme sa oboznámili s príbehom Abraháma, ktorého viera je príkladom pre nás všetkých, a učí nás, aby sme počúvali slová Pána Boha, keď nás volá, pretože On pre nás vždy chce to najlepšie. V rámci hier sme mali skupinové hry, futbal aj tvorivé dielne. Po poobedňajšom odpočinku nasledoval spoločný program: jeden deň sme navštívili jelčiansky vodný mlyn, druhé poobedie sme boli v Minizoo v Orechovej Potôni, kde zažili nezabudnuteľné zážitky malí aj veľkí. Po večeri deti pozorne počúvali misijný príbeh o štyroch chlapcoch, ktorí prázdninovali na Balatone a ich dedko pomocou nich znova našiel vieru a zmysel života po babičkinej smrti.

Sme veľmi radi, že sa rodiny radi vracajú na Týždeň pre rodiny, z roka na rok sa ich počet rozširuje a rozširuje sa aj počet detí v rámci jednotlivých rodín.

Chcela by som povzbudiť všetkých, čo majú radi deti a chceli by sa zapojiť do dobrovoľníckej práce, aby sa smelo prihlásili do táborov Emmaus, lebo vždy sa zíde pomocná ruka a srdeční ľudia.

 

Bús Katalin, dobrovoľníčka občianskeho združenia Emmaus