Víkendové stretnutie pre dievčatá, Jelka, 15-17.11.2013

03.04.2014 16:48

            Vďaka Pánu Bohu, tento rok sme znova mohli zorganizovať víkendové podujatie len pre dievčatá. Stretnutie sa konalo v Misijnom centre Betlehem v Jelke, zúčastnilo sa 33 dievčat.

            Doteraz sme sa vždy zaoberali ženskými postavami z Biblie a témami, ktoré sa týkajú dievčat, a to sa nezmenilo ani na tejto víkendovke. V piatok večer sme počuli o Ruth, ktorá zamlada ovdovela, a predsa sa starala o svoju svokru a rozhodla sa nasledovať jej vieru. Nezrútila sa vo svojej ťažkej situácii, pretože jej život mal základ v Pánovi a On bol jej oporou. V sobotu doobeda sme preberali ďalej príbeh Ruth a v skupinkách sme sa rozprávali o jeho význame. Témou poobedňajšej prednášky bolo Ako trávime svoj voľný čas, nebezpečenstvo nudy. Večerné stíšenie bolo o Ráchab.

               Som vďačná Pánovi zato, že dievčatá túžili prísť do Jeho blízkosti a požehnal toto podujatie svojou prítomnosťou.