Víkendové sústredenie pre dievčatá, Jelka, 13-15. november 2015

20.11.2015 17:18

Sme vďační Pánovi zato, že sme znovu mohli zorganizovať Víkendové sústredenie pre dievčatá. Je dobré, že môžeme v Jeho prítomnosti, na základe Božieho Slova hľadať Jeho vôľu ako ženy a dievčatá, zistiť, aké má s našim životom plány a ciele. Počas tohoto víkendu sme sa zaoberali s viacerými biblickými postavami žien: Mária a Marta, Miriam, Ester. Okrem toho sme počuli prednášku s názvom Narodila som sa ako žena. Jedna z dôležitých myšlienok bola, že aj my sme často náchylné k tomu, že stále kŕčovite niečo robíme a chceme niečo dokázať a náhlime sa ako Marta. Často je hostenie dôležitejšie ako venovať sa hosťom. Pre Máriu bol Pán Ježiš a vzťah k Nemu dôležitejší a našla si na Neho čas. Bolo by dobré, keby sme sa to od nej naučili. Veď my nevieme nič dať Pánu Ježišovi, ale naopoak, On by nám chcel darovať sám seba.

V živote Miriam sme moli vidieť, aká nebezpečná choroba je dirigovanie druhých, keď chceme vládnuť a všetkých usmerňovať. Je dôležité, aby sme spoznali naše pravé miesto od Pána, aby sme ho prijali a naplnili. Ester nám bola príkladom v tom, že dokázala prijať Božiu vôľu pre svoj život, aj keď musela splniť nebezpečnú úlohu. Na toto poslanie sa pripravovala tak, že 3 dni strávila v tichosti s pôstom pred Pánom. Tento čas si aj my musíme vedieť nájsť, pretože len takto môžeme spoznať Pánov cieľ s nami a s poslušným srdcom ho prijať a napĺňať.

V prednáške sme videli príklad statočnej ženy na základe Príslovia 31,10-31. Bolo dobré všimnúť si hodnoty a prirovnania, ktoré Božie Slovo pred nás, ženy predkladá. Napr.: „Jej hodnota je omnoho drahšia ako perly.” Všetko toto sa môže uskutočniť v našom živote len tak, že zostaneme vo viere v Pána.

Veríme, že On aj naďalej pôsobí v našom živote skrze všetkého, čo sme počuli, aby sme mohli byť ako ženy užitočným nástrojom v Jeho rukách, tam, kde nás poslal.  

Podujatie podporila aj nadácia Bethlen Gábor Alap .