Základný kurz pre pomocníkov, Jelka, 7-9. októbra 2016

26.10.2017 17:10

Vďaka Pánovi, po dvojročnom odstupe sme znova mohli zorganizovať kurz pre pomocníkov, na ktorý sme pozvali mladých ľudí, ktorí by v budúcnosti chceli slúžiť medzi deťmi na našich podujatiach alebo na podujatiach v iných cirkevných zboroch, v táboroch či v nedeľnej škole.

Vypracovali sme pre školenie týchto záujemcov nový systém, ktorého prvou časťou je Základný kurz pre pomocníkov. Na tomto podujatí sme začali od základov a v budúcnosti, ak Boh dá, budeme pokračovať v školení.

Na tomto kurze sa spolu s pomocníkmi zúčastnilo 21 osôb. Väčšina účastníkov už mala skúsenosti s prácou s deťmi, pomáhali v rôznych táboroch. Zaoberali sme sa témami, ktoré sú dôležité pre každého pracovníka s deťmi: Kto je kresťan?; Prečo treba vyučovať deťom Božie Slovo?; Názorné pomôcky a ich význam a využitie pri výučbe, ako aj príprava týchto pomôcok; Ako treba učiť biblický verš a pieseň?

 

Účastníci mali príležitosť aj na prax. Vybrali si jeden biblický verš a detskú kresťanskú pieseň, ktoré v krátkosti vysvetlili ostatným. Všetci úlohu splnili a správne pochopili hlavnú myšlienku biblického verša a piesne. Nakoniec dostali osvedčenie o úspešnom absolvovaní kurzu.

   

Som vďačná zato, že účastníci boli otvorení voči Božiemu Slovu, a chceli by sa zúčastniť aj na rozšírenom kurze, kde by sa mohli naučiť ešte viac o službe deťom, a mali by aj viac priestoru vyskúšať si to v praxi.