Udalosti

Letný tábor Emmaus, Hatfa, 30. júla – 3. augusta 2018

04.10.2018 16:40
Vďaka je v mojom srdci, hlboká vďaka…   Vďačne si spomínam na tohoročný tábor v Hatfe. Pred niekoľkými rokmi som sa už raz zúčastnila na tomto podujatí, a som veľmi rada, že tento rok som tam zasa mohla byť. Bolo dobré stretnúť sa so starými známymi a znova zažiť tamojšiu atmosféru, veď bývať...

Letné sústredenie pre mládež, Jelka, 9-13. júla 2018

04.10.2018 16:39
Vďaka Pánovi, aj tento rok sa uskutočnilo sústredenie pre mládež, na ktorom sa zúčastnili mladí aj starší, ktorí spolu rástli vo viere, sústrediac sa na Pána Ježiša Krista a na hodnotné prednášky. Dopoludnia sme sa zaoberali príbehom Nehemiáša. Naučili sme sa, ako môžeme hľadať Božiu vôľu a...

Letný tábor Emmaus, Jelka, 16-20. júla 2018

19.09.2018 06:46
Tento rok sme v letnom tábore pre deti v Jelke pokračovali vo vlani začatej téme, takže deti sa mohli znova bližšie oboznámiť s niekoľkými učeníkmi Pána Ježiša. Počas predpoludní sme teda počuli o týchto učeníkoch: Matúš (Lévi), Ján a Jakub, Nikodém a Jozef z Arimátie, a Tomáš. Ako vždy, o...

Denný tábor Emmaus v Bátke, 2-6. júla 2018

14.09.2018 16:04
Vďaka Pánovi, 2-6. júla sme sa mohli zúčastniť na dennom tábore v Bátke, ako je už zvykom. Božie Slovo sme šírili medzi 27 deťmi, na základe Petrovho života. Prvý deň sme počuli ako Pán povolal Petra, aby sa stal rybárom ľudí. Pán Ježiš povolal nie len Petra, ale volá aj nás, aby sme Ho nasledovali...

Deň pre rodiny v Komoči, 23. júna 2018

05.09.2018 22:33
Sme vďační Pánovi zato, že nám dal novú možnosť, aby sme o ňom podali svedectvo a slúžili mu v cirkevnom zbore, ktorý sme doteraz nepoznali. Reformovaný cirkevný zbor v Komoči nás pozval, aby sme u nich slúžili na podujatí Deň pre rodiny. Hlavnou myšlienkou tohoto cirkevného podujatia bolo: „Nie...

Deň pre rodiny v Emmaus, 2. júna 2018

05.09.2018 22:32
Tento rok sa Deň pre rodiny uskutočnil 2. júna 2018. Jeho cieľom bolo, aby členovia rodín spoločne trávili voľný čas sústredením sa na Božie Slovo a vrátili sa domov s upevneným vzťahom. Program dňa sa začal zoznámením sa, pri ktorom sme sa od každej rodiny dozvedeli odpoveď na otázku, čo pre nich...

Víkendové sústredenie v Emmaus, Jelka, 27-29. apríla 2018

30.05.2018 17:35
Vďaka Pánu Bohu sme mohli zorganizovať nové podujatie pre spolupracovníkov, bratov a sestry v Pánovi, ako aj priateľov Emmaus, ktoré sa konalo 27-29. apríla 2018. Počas uplynulých rokov sme toto podujatie venovali príprave na letné tábory, kde sme spolu preberali mnohé praktické otázky a riešenia...

Biblická vedomostná súťaž pre mládež a dospelých, Jelka, 13-14. apríla 2018

07.05.2018 16:53
Sme vďační Pánovi zato, že sa znova mohla uskutočniť v Jelke Biblická vedomostná súťaž pre mládež a dospelých. Tento rok sa účastníci mali pripraviť z prvých ôsmich kapitol Evanjelia podľa Marka. S radosťou prežívame, že aj v dnešnej dobe sú takí mladí ľudia aj dospelí, ktorí berú vážne štúdium...

Základný kurz pre pracovníkov s deťmi, Jelka, 23-25. marca 2018

26.04.2018 16:01
Vďaka Pánu Bohu, po uplynutí dvoch rokov sme znova mali možnosť zorganizovať kurz pre pomocníkov, na ktorý sme pozvali mladých záujemcov, ktorí by v budúcnosti chceli slúžiť medzi deťmi či už na našich podujatiach alebo na iných cirkevných podujatiach v iných zboroch, v nedeľnej škole alebo v...

Biblická vedomostná súťaž pre deti, Jelka, 10. marca 2018

19.04.2018 15:15
Vďaka Pánu Bohu, deti a mladí ľudia nechodia len na súťaže z biológie, matematiky alebo dejepisu, ale popri množstve úloh, učenia a krúžkov si nájdu čas aj na prehĺbenie vedomostí z Biblie, tak že sa pripravujú na súťaž, v rámci ktorej si svoje vedomosti porovnajú s inými. Avšak toto nie je len...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>