Udalosti

Biblická vedomostná súťaž pre mládež a dospelých, Jelka, 13-14. apríla 2018

07.05.2018 16:53
Sme vďační Pánovi zato, že sa znova mohla uskutočniť v Jelke Biblická vedomostná súťaž pre mládež a dospelých. Tento rok sa účastníci mali pripraviť z prvých ôsmich kapitol Evanjelia podľa Marka. S radosťou prežívame, že aj v dnešnej dobe sú takí mladí ľudia aj dospelí, ktorí berú vážne štúdium...

Základný kurz pre pracovníkov s deťmi, Jelka, 23-25. marca 2018

26.04.2018 16:01
Vďaka Pánu Bohu, po uplynutí dvoch rokov sme znova mali možnosť zorganizovať kurz pre pomocníkov, na ktorý sme pozvali mladých záujemcov, ktorí by v budúcnosti chceli slúžiť medzi deťmi či už na našich podujatiach alebo na iných cirkevných podujatiach v iných zboroch, v nedeľnej škole alebo v...

Biblická vedomostná súťaž pre deti, Jelka, 10. marca 2018

19.04.2018 15:15
Vďaka Pánu Bohu, deti a mladí ľudia nechodia len na súťaže z biológie, matematiky alebo dejepisu, ale popri množstve úloh, učenia a krúžkov si nájdu čas aj na prehĺbenie vedomostí z Biblie, tak že sa pripravujú na súťaž, v rámci ktorej si svoje vedomosti porovnajú s inými. Avšak toto nie je len...

Jarný tábor Emmaus, Jelka, 5-9. marca 2018

07.04.2018 09:24
Je to milosť Pánova, že môže znieť Jeho Slovo, a že nám dáva možnosť organizovať podujatia.  Zvlášť sa tešíme, že môžeme Jeho Slovo šíriť medzi deťmi. Vždy je dobré vidieť, že sú take deti, ktoré jeden týždeň prázdnin chcú stráviť v tábore a s radosťou prichádzajú do Jelky. Sme vďační zato, že...

Sústredenie pre mládež z Východného Slovenska, Jelka, 6-10. február 2018.

04.04.2018 21:09
Z Božej milosti sa medzi 6-10. februárom 2018 znova uskutočnilo Sústredenie pre mládež z cirkevného zboru vo Svätušiach, z Východného Slovenska, ktoré by sme mohli nazvať aj kurzom na rozšírenie ich vedomostí zo Svätého Písma alebo prípravou pre pomocníkov v táboroch. Niekoľko dní sme spolu...

Koncoročné sústredenie, Jelka, 28. decembra 2017-1. januára 2018

22.03.2018 15:54
„Navždy mi zostane On, Začiatok a Koniec” – tento citát z piesne bol mottom Koncoročného sústredenia, ktoré sa znova konalo v Misijnom centre Betlehem. Počet účastníkov sa menil, niekedy nás bolo len 13, inokedy až 28. Sústredenie sme začali stíšením na základe Božieho Slova z listu Hebrejským...

Víkendové sústredenie pre dievčatá a ženy, Jelka, 17-19. novembra 2017

19.03.2018 16:17
Dievčatá a ženy, ktoré sa zúčastnili 17-19. novembra na Víkendovom sústredení v Jelke, zažili požehnané podujatie. Boli tu veriace dievčatá, manželky aj mamičky, spolu 31 osôb. Obzvlášť nás potešila účasť jednej maďarskej mamičky z Nemecka, ktorá tu bola s dcérkou, hovorila nám o svojej viere a o...

Víkendové sústredenie pre chlapcov a mužov, Mad, 17-19. novembra 2017

05.03.2018 12:17
17-19. novembra 2017 sa uskutočnilo Víkendové sústredenie pre chlapcov a mužov, v budove Reformovanej záchrannej misie v Made. Tento rok sme sa zaoberali životom kráľa Achába, a bližšie sme sa sústredili na príbeh Nábotovej vinice, o ktorom boli tri biblické štúdie. Počas štúdia Božieho Slova sme...

Súťaž v prednese kresťanskej poézie a prózy, Jelka, 14. októbra 2017

01.03.2018 16:14
  S vďakou si spomínam na 14. októbra, kedy sa znova konala Súťaž v prednese kresťanskej poézie a prózy.   Tento rok sa zúčastnilo 14 detí, a všetky podali veľmi dobrý výkon.   Podujatie sme začali spevom, potom pani farárka Szilvia Virág z Dunajskej Stredy privítala prítomných...

Týždeň pre rodiny v Emmaus, Jelka, 20-23. augusta 2017

27.02.2018 06:10
Od 20. do 23. augusta 2017 sa z Božej milosti konal Týždeň pre rodiny, hoci tentokrát sa nám podarilo uskutočniť len pol týždňa. Na základe odozvy by rodičia s radosťou prijali aj viac týždňov, veď po celý deň sa o nich Pán stará: dostanú na stôl hotové jedlo, ich deti sú v dobrých rukách, a môžu...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>