Udalosti

Deň pre rodiny v Komoči, 23. júna 2018

05.09.2018 22:33
Sme vďační Pánovi zato, že nám dal novú možnosť, aby sme o ňom podali svedectvo a slúžili mu v cirkevnom zbore, ktorý sme doteraz nepoznali. Reformovaný cirkevný zbor v Komoči nás pozval, aby sme u nich slúžili na podujatí Deň pre rodiny. Hlavnou myšlienkou tohoto cirkevného podujatia bolo: „Nie...

Deň pre rodiny v Emmaus, 2. júna 2018

05.09.2018 22:32
Tento rok sa Deň pre rodiny uskutočnil 2. júna 2018. Jeho cieľom bolo, aby členovia rodín spoločne trávili voľný čas sústredením sa na Božie Slovo a vrátili sa domov s upevneným vzťahom. Program dňa sa začal zoznámením sa, pri ktorom sme sa od každej rodiny dozvedeli odpoveď na otázku, čo pre nich...

Víkendové sústredenie v Emmaus, Jelka, 27-29. apríla 2018

30.05.2018 17:35
Vďaka Pánu Bohu sme mohli zorganizovať nové podujatie pre spolupracovníkov, bratov a sestry v Pánovi, ako aj priateľov Emmaus, ktoré sa konalo 27-29. apríla 2018. Počas uplynulých rokov sme toto podujatie venovali príprave na letné tábory, kde sme spolu preberali mnohé praktické otázky a riešenia...

Biblická vedomostná súťaž pre mládež a dospelých, Jelka, 13-14. apríla 2018

07.05.2018 16:53
Sme vďační Pánovi zato, že sa znova mohla uskutočniť v Jelke Biblická vedomostná súťaž pre mládež a dospelých. Tento rok sa účastníci mali pripraviť z prvých ôsmich kapitol Evanjelia podľa Marka. S radosťou prežívame, že aj v dnešnej dobe sú takí mladí ľudia aj dospelí, ktorí berú vážne štúdium...

Základný kurz pre pracovníkov s deťmi, Jelka, 23-25. marca 2018

26.04.2018 16:01
Vďaka Pánu Bohu, po uplynutí dvoch rokov sme znova mali možnosť zorganizovať kurz pre pomocníkov, na ktorý sme pozvali mladých záujemcov, ktorí by v budúcnosti chceli slúžiť medzi deťmi či už na našich podujatiach alebo na iných cirkevných podujatiach v iných zboroch, v nedeľnej škole alebo v...

Biblická vedomostná súťaž pre deti, Jelka, 10. marca 2018

19.04.2018 15:15
Vďaka Pánu Bohu, deti a mladí ľudia nechodia len na súťaže z biológie, matematiky alebo dejepisu, ale popri množstve úloh, učenia a krúžkov si nájdu čas aj na prehĺbenie vedomostí z Biblie, tak že sa pripravujú na súťaž, v rámci ktorej si svoje vedomosti porovnajú s inými. Avšak toto nie je len...

Jarný tábor Emmaus, Jelka, 5-9. marca 2018

07.04.2018 09:24
Je to milosť Pánova, že môže znieť Jeho Slovo, a že nám dáva možnosť organizovať podujatia.  Zvlášť sa tešíme, že môžeme Jeho Slovo šíriť medzi deťmi. Vždy je dobré vidieť, že sú take deti, ktoré jeden týždeň prázdnin chcú stráviť v tábore a s radosťou prichádzajú do Jelky. Sme vďační zato, že...

Sústredenie pre mládež z Východného Slovenska, Jelka, 6-10. február 2018.

04.04.2018 21:09
Z Božej milosti sa medzi 6-10. februárom 2018 znova uskutočnilo Sústredenie pre mládež z cirkevného zboru vo Svätušiach, z Východného Slovenska, ktoré by sme mohli nazvať aj kurzom na rozšírenie ich vedomostí zo Svätého Písma alebo prípravou pre pomocníkov v táboroch. Niekoľko dní sme spolu...

Koncoročné sústredenie, Jelka, 28. decembra 2017-1. januára 2018

22.03.2018 15:54
„Navždy mi zostane On, Začiatok a Koniec” – tento citát z piesne bol mottom Koncoročného sústredenia, ktoré sa znova konalo v Misijnom centre Betlehem. Počet účastníkov sa menil, niekedy nás bolo len 13, inokedy až 28. Sústredenie sme začali stíšením na základe Božieho Slova z listu Hebrejským...

Víkendové sústredenie pre dievčatá a ženy, Jelka, 17-19. novembra 2017

19.03.2018 16:17
Dievčatá a ženy, ktoré sa zúčastnili 17-19. novembra na Víkendovom sústredení v Jelke, zažili požehnané podujatie. Boli tu veriace dievčatá, manželky aj mamičky, spolu 31 osôb. Obzvlášť nás potešila účasť jednej maďarskej mamičky z Nemecka, ktorá tu bola s dcérkou, hovorila nám o svojej viere a o...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>