Tábory

 

  • Jarný tábor pre deti a dorast (Jelka) 
  • Letný tábor pre deti a dorast (Jelka, Hatfa)  
  • Letný tábor pre mládež (Jelka)
  • Zimný tábor pre mládež (Jelka)
  • Víkendovka pre dievčatá (Jelka)
  • Víkendovka pre chlapcov (Mad)
  • Denný tábor (Bátka)

     POPIS a PROGRAM:
       

            Tieto tábory organizujeme pre také deti a mladých ľudí, ktorí majú záujem a túžia lepšie spoznať Božie Slovo a pochopiť jeho význam pre ich vlastný život. Popritom chceme účastníkom táborov poskytnúť možnosť, aby si našli nových priateľov, ktorí takisto chcú svoj život postaviť na základy kresťanstva.

        Počas dopoludňajších hodín sa zaoberáme biblickými príbehmi a ich významom. Po prednáškach nasleduje krátka prestávka, a potom sa účastníci v skupinkách porozprávajú o tom, ako súvisí príbeh s ich životom a aké ponaučenie si z neho možno zobrať.

          Odpoludnia trávime rôznymi kolektívnymi hrami, súťažami a tvorivými úlohami. V prípade pekného počasia v utorok bývajú športové hry na futbalovom ihrisku /počas jarných táborov máme k dispozícii cirkevné priestory/, v stredu zvykne byť tzv. "hra na zastávky" /deti na každej zastávke musia riešiť rôzne skúšky zručnosti a vedomostné úlohy/, vo štvrtok zasa tvorivé dielne /deti si niečo vlastnoručne vyhotovia, čo si potom môžu zobrať domov na pamiatku/.

            Večer deti počúvajú misijný príbeh o živote rôznych misionárov, ktorých obetavý život môže byť pre nich príkladom. Prípadne býva spracovaná nejaká kniha pre mládež tak, aby sa dala vyrozprávať v priebehu 2-3 večerov. Posledný večer si spestríme programom "Kto čo vie", kde účastníci môžu predviesť svoj talent a kreativitu. Tí starší zasa trávia čas nejakou zábavnou a zároveň aj náučnou hrou či kvízom.

        Vďaka Pánu Bohu zato, že svojou prítomnosťou zabezpečuje ochranu a požehná tieto podujatia. Ďakujeme Pánovi aj za vážnejšie osobné rozhovory s niektorými účastníkmi. Veríme, že tieto podujatia slúžia na Božiu slávu a s Jeho pomocou budú pokračovať aj v budúcnosti.