Korešpondenčné kurzy 

  

Na Slovensku sa Korešpondenčné kurzy v maďarskom jazyku používajú od roku 1997. Začali sme s 25 adresami, ktoré sme prevzali od sestry Aranky Dancákovej. V súčasnosti evidujeme cca. 300 aktívnych korešpondentov. Sú medzi nimi takí, čo si dopisujú už niekoľko rokov, a ukončili už viacero kurzov.

      Ako prebieha "dopisovanie"? Potom ako nám dieťa pošle svoju adresu, dostane od nás prvú lekciu z kurzu, ktorý vyhovuje jeho vekovej kategórii a list, v ktorom sa mu krátko predstavíme. Lekcia obsahuje biblický príbeh, príbeh zo života, veršík z Biblie, ktorý sa má naučiť, a na konci je strana s úlohami, ktorú má vyplniť a poslať nám späť. Keď nám túto návratku pošle, naši spolupracovníci ju vyhodnotia, a ak nás poctí svojou dôverou a napíše nám aj list, tak mu nasledujúcu lekciu pošleme spolu s odpoveďou na jeho list, prípadne otázky.

Máme k dispozícii spolu 19 rozlične náročných kurzov. Deti a mládež dostávajú z nasledujúcich kurzov Detskej misie primeraný ich veku:

6-9 roční: "Pozri a rob!"

10-12 roční: "Povedz mi príbeh" I,II                                                      

13-15 roční: "Prieskumník" I,II

16-18 roční: "Klub dopisovateľov" I,II

Starší ako 18 alebo tí, čo už predošlé ukončili:

"Láska, chodenie, manželstvo"

Tento kurz môžu robiť prípadne aj mladší (odporúčme ho od 15 rokov), ak ich zaujíma táto téma a myslia si, že sa ich to týka.

Tým, ktorí už skončili všetky kurzy Detskej misie, alebo dospelým záujemcom posielame kurzy  Biblickej školy Emmaus:

 •  Čo učí Biblia
 •  Najväčší z ľudí
 •  Ľudia, ktorí sa stretli s Ježišom
 •  Kresťanský život
 •  Ako sa rozvíjať vo viere
 •  Vyššou cestou
 •  Evanjelium podľa Lukáša
 •  Jakubov list
 •  1.list Petrov
 •  2.list Petrov a Júdov list
 •   Mesiášske žalmy

        Keď dieťa ukončí jeden kurz, ktorý väčšinou pozostáva zo 7 /niekedy 12 alebo menej/ lekcií, dostane diplom. Každého, kto sa zapojí, pozveme do našich táborov a na iné podujatia.

                                     

Niekoľko exemplárov z našich lekcií Zošity Biblickej školy Emmaus

 

Takto vyzerajú testy...  

 

...a takto diplomy