Kurzy


Vo viacerých kurzoch pripravujeme mladých kresťanov rôzneho vierovyznania /učiteľov besiedky, katechétov, pedagógov atď./ na službu deťom, dorastencom a mládeži.

   1)  3 - dňový kurz - príprava na službu v táboroch

                Témy: Kto je kresťan?

                          Prečo treba evanjelizovať deti

                          Prečo je potrebné učiť biblický verš a piesne

                          Príprava a použitie názorných pomôcok

                          4 duchovné zákony

   2)  5 - dňový kurz - Ako učiť biblický verš, pieseň a príbeh

                                  Disciplína