Pravidelné podujatia

 

Nedeľná škola a Biblický klub pre mládež

 

  Nedeľná škola má v jelčanskom reformovanom cirkevnom zbore už dlhú tradíciu. Pracovníčky občianskeho združenia Emmaus sa už roky aktívne zapájajú do tejto služby ako vyučujúce. Výučba momentálne prebieha v dvoch skupinách: skupinu menších navštevujú škôlkári a žiaci 1. a 2. ročníka ZŠ, a do skupiny starších detí chodia žiaci 3. až 7. ročníka ZŠ. Žiaci 8-9. ročníka ZŠ a študenti stredných a vysokých škôl /ako aj zopár dospelých mladých ľudí/ navštevujú každú sobotu Biblický klub pre mládež.

        Každú nedeľu začíname o 14.00 v budove Emmaus /Jamová 611/. Na začiatku spievame v doprovode gitary. Po modlitbe vyučujúca porozpráva Biblický príbeh a vysvetlí jeho význam pre deti, resp. poučenie, ktoré z neho vyplýva vzhľadom na vek detí. Túto vážnejšiu časť podujatia ukončíme modlitbou a piesňou. Potom sa obidve skupiny spolu hrajú. Keď je teplejšie počasie, sme vonku na čerstvom vzduchu, chlapci hrajú na dvore futbal a dievčatá loptové hry, skáču na švihadle atď. Vnútri hrávame spoločenské hry /pexeso, domino, puzzle,.../. Každý ide domov vtedy, keď preňho prídu rodičia alebo najneskôr o 17.00 hod. Na týchto podujatiach sa každý rok pripravujeme na Biblickú súťaž. Na Vianoce zvykneme členov jelčanského cirkevného zboru obdarovať pesničkami a básničkami.

        Biblický klub pre mládež sa koná každú sobotu od 18.00. Tam trávime čas podobne, ale Božie Slovo študujeme vážnejšie a účastníci môžu klásť otázky a diskutovať. Podujatie začíname takisto spevom a modlitbou, spievame mládežnícke kresťanské piesne /ak ostane čas, tak aj po rozhovore/. Stretnutia končia približne okolo 20.00. Na jar sa vždy s radosťou pripravujeme na Biblickú súťaž pre mládež, v lete zasa na tábory, kde niekoľkí účastníci aktívne pomáhajú v práci s deťmi, keďže ukončili kurz pre mladých pomocníkov.

       

     

        Výlet do Bratislavy, na Železnej studienke, máj 2013