Súťaž v prednese kresťanskej poézie a prózy

 

Cieľom tohoto podujatia nie je súťaženie, ale hlavne to, aby odznelo Božie Slovo vo forme poézie a prózy, a aby ostalo v srdciach detí, nielen v ich pamäti. Väčšinou podujatie prebieha v Misijnom centre Betlehem, v troch kategóriách, keďže účastníci sú rôzneho veku.

            Začíname krátkym stíšením na základe Božieho Slova. Naučíme sa zopár veselých pesničiek a pomodlíme sa. Po predstavení poroty sa začína samotná súťaž.

Potom ako každý predniesol to, čo si pripravil, nasleduje prestávka, počas ktorej porota vyhodnotí výkony účastníkov a prítomní sa naobedujú. Členmi poroty sú kresťanskí pedagógovia, ktorí aj v súčasnosti vyučujú na rôznych školách s vyučovacím jazykom maďarským. Po obede nasleduje vyhodnotenie súťaže a odmenena pre všetkých účastníkov.