Udalosti

Kurz AB pre mladých pomocníkov, Jelka, 21-22.03.2014

14.04.2014 11:56
            Som vďačná Pánu Bohu zato, že aj mládež z Opatovského Sokolca prejavila záujem o kurz AB pre mladých misionárov - pomocníkov v táboroch. Túžili hlbšie spoznať Božie Slovo a lepšie sa pripraviť na službu v letných táboroch.    ...

Kurz pre mladých spolupracovníkov z Východného Slovenska, Jelka, 3-7.3.2014

07.04.2014 11:34
            Sme vďační Pánovi zato, že pôsobil v živote mladých ľudí, ktorí už ukončili kurz pre mladých misionárov, a viackrát sa zúčastnili na biblických kurzoch. Vlial do ich sŕdc túžbu, aby pokračovali v štúdiu. Niektorí z nich nám už pomáhali v...

Biblická súťaž pre deti, Jelka, 01.03.2014

05.04.2014 08:49
            Z Božej milosti, občianske združenie Emmaus mohlo aj tento rok zorganizovať Biblickú súťaž pre deti, pre žiakov základných škôl. Súťaž sa konala 1. marca 2014 v Jelke, v budove Misijného Centra Betlehem. Zúčastnilo sa približne 220 osôb, 13...

Jarný tábor Emmaus, Jelka, 24-28. februára 2014

04.04.2014 13:30
            Z Božej milosti sa aj tento rok mohol uskutočniť jarný tábor pre deti a dorast. Tábor sa aj tento krát konal v Jelke, v budove Misijného Centra Betlehem. Keďže na jar mnohé deti ochorejú alebo idú s rodičmi na lyžovačku, zo začiatku sme mali...

Zimný tábor pre mládež, 28.12.2013 - 1.1.2014

03.04.2014 16:52
                    Som vďačná Pánu Bohu zato, že aj rok 2013 sme mohli ukončiť so spolupracovníkmi a záujemcami z kruhu mládeže, v rámci zimného tábora. Na tomto podujatí sa zúčastnilo 36 osôb. Teším sa, že mladí ľudia si v...

Víkendové stretnutie pre dievčatá, Jelka, 15-17.11.2013

03.04.2014 16:48
            Vďaka Pánu Bohu, tento rok sme znova mohli zorganizovať víkendové podujatie len pre dievčatá. Stretnutie sa konalo v Misijnom centre Betlehem v Jelke, zúčastnilo sa 33...

Víkendové stretnutie pre chlapcov, Mad, 8-10.11.2013

03.04.2014 16:45
        Medzi 8-10. Novembrom 2013 sa v Made, v budove Reformovanej záchrannej misie uskutočnila víkendovka pre chlapcov. Tento rok bol hlavnou témou Timotej. Na základe jeho života a viery (opísanej vo Svätom Písme a Pavlových listoch) sa účastníci zamysleli nad tým,...

Stretnutie s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, Jelka, 28.8.2013

03.04.2014 15:18
            Vďaka Pánovi, aj tento rok sme dostali príležitosť slúžiť na jednom podujatí medzi deťmi trestaných rodičov a rodičov žijúcich v zlom sociálnom prostredí, ktoré tu v Jelke boli v...

Stretnutie bývalých dopisovateľov a účastníkov táborov, Svätuše, 2. augusta 2013

06.08.2013 14:41
Som vďačná Pánovi zato, že tento rok sa mohlo prvý krát uskutočniť Stretnutie bývalých dopisovateľov a účastníkov táborov aj na Východnom Slovensku.   Na toto jednodňové stretnutie sme pozvali tých bývalých dopisovateľov a účastníkov táborov, ktorí sa zapájali do korešpondenčných kurzov a...

Letný tábor Emmaus, Hatfa, 29. júla - 2. augusta 2013

06.08.2013 14:40
Som vďačná Pánovi zato, že tento rok sme už šiesty krát mohli zorganizovať letný tábor Emmaus pre deti v Hatfe, na Východnom Slovensku. Zišlo sa nás 55 spolu s vedúcimi a pomocníkmi.  V dopoludňajších hodinách deti počuli biblický príbeh o vrchoch z Biblie (Sinai, Karmel, Tábor,...
<< 7 | 8 | 9 | 10 | 11 >>