Udalosti

Stretnutie s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, Jelka, 28.8.2013

03.04.2014 15:18
            Vďaka Pánovi, aj tento rok sme dostali príležitosť slúžiť na jednom podujatí medzi deťmi trestaných rodičov a rodičov žijúcich v zlom sociálnom prostredí, ktoré tu v Jelke boli v...

Stretnutie bývalých dopisovateľov a účastníkov táborov, Svätuše, 2. augusta 2013

06.08.2013 14:41
Som vďačná Pánovi zato, že tento rok sa mohlo prvý krát uskutočniť Stretnutie bývalých dopisovateľov a účastníkov táborov aj na Východnom Slovensku.   Na toto jednodňové stretnutie sme pozvali tých bývalých dopisovateľov a účastníkov táborov, ktorí sa zapájali do korešpondenčných kurzov a...

Letný tábor Emmaus, Hatfa, 29. júla - 2. augusta 2013

06.08.2013 14:40
Som vďačná Pánovi zato, že tento rok sme už šiesty krát mohli zorganizovať letný tábor Emmaus pre deti v Hatfe, na Východnom Slovensku. Zišlo sa nás 55 spolu s vedúcimi a pomocníkmi.  V dopoludňajších hodinách deti počuli biblický príbeh o vrchoch z Biblie (Sinai, Karmel, Tábor,...

Letný tábor Emmaus pre deti, Jelka, 15-19. júla 2013

06.08.2013 14:39
Vďaka Pánu Bohu, aj tento rok sa mohol uskutočniť letný tábor Emmaus pre deti. Aj tento krát bolo veľa záujemcov, čomu sme sa potešili. Bolo nás dokopy 79, spolu s vedúcimi a pomocníkmi. Chvála Pánovi, napriek tomu všetko prebehlo v poriadku. Znovu sme zažili Jeho ochranu a pomoc. Dal nám potrebnú...

Tábor pre mládež, Jelka, 8-14. júla 2013

06.08.2013 14:38
Vďaka Pánu Bohu, nielen deti a dorastenci mali možnosť zúčastniť sa na tábore, ale aj pre vyššiu vekovú kategóriu sa uskutočnil tábor pre mládež. Toto podujatie má vážnejší charakter ako detské tábory a program je hustejší, je viac prednášok a stíšení. Napriek tomu, aj dnes sa nájdu mladí ľudia,...

Denný tábor Emmaus v Bátke, 1-5. júla 2013

06.08.2013 14:37
Som vďačná Pánu Bohu zato, že aj tento rok bol záujem o denný tábor v Bátke. Tábor sa uskutočnil v budove miestnej základnej školy. Zúčastnilo sa 32 detí. Pedagógovia mali záujem o päťdňový tábor, a my sme im radi vyhoveli. Väčšina detí boli žiaci 1. stupňa, ale bolo aj niekoľko...

Výlet s deťmi a mládežou, Bratislava, 4. mája 2013

06.05.2013 16:55
          Vďaka finančnej podpore z grantu Pontis ČSOB nadácie sa mohol uskutočniť výlet pre členov klubu Emmaus pre deti, dorast a mládež. Na tomto podujatí sa zúčastnilo 18 detí a dorastencov, resp. mladých ľudí. Cestovali sme autobusom do Bratislavy,...

Súťaž v prednese kresťanskej poézie a prózy, Jelka, 27. apríla 2013

03.05.2013 11:47
Vďaka finančnej podpore z grantu nadácie Bethlen Gábor Alap mohlo občianske združenie Emmaus už piaty rok zorganizovať Súťaž v prednese kresťanskej poézie a prózy. Toto podujatie sa uskutočnilo v Misijnom centre Betlehem v Jelke. Žiaľ, tento krát bolo menej účastníkov, pretože...

Biblická súťaž pre mládež, Jelka, 20. apríla 2013

22.04.2013 17:41
Vďaka Pánovi, aj v tomto roku sa mohla uskutočniť Biblická súťaž pre mládež. Tento krát sa na nej zúčastnilo 60 osôb.    Podujatie sa začalo o 10.00 hod. v budove Misijného centra Betlehem v Jelke. Na úvod sme spievali a modlili sa, duchovný pastier Dr. Alfréd Somogyi z Opatovského...

Biblická súťaž pre deti, Jelka, 9. marca 2013

21.03.2013 11:25
Z Božej milosti, občianske združenie Emmaus mohlo aj tento rok zorganizovať Biblickú súťaž pre deti, pre žiakov základných škôl. Súťaž sa konala 9. marca 2013 v Jelke, v budove Misijného Centra Betlehem. Zúčastnilo sa približne 230 osôb, 13 skupín v kategórii 1.stupeň ZŠ a 25 skupín v kategórii...
<< 7 | 8 | 9 | 10 | 11 >>